Kategorier
Nyheter

Över 50 000 vill förbjuda homosexuella från att ändra sin livsstil: ”Vetenskap”

Enligt den moderna pride-rörelsens egen vetenskap är det fastställt att barn som enligt dem ”föds som homosexuella” ska vara homosexuella tills de dör. Och de människor som ser på saken på ett annat sätt ska kriminaliseras och straffas av staten.

Därför lämnade över 50 000 undertecknare in ett medborgarinitiativ till riksdagen där de kräver att all terapi eller vård som avser att hjälpa homosexuella till en normal sexualitet ska kriminaliseras av staten – oavsett vad patienten själv önskar.

”Syftet med medborgarinitiativet är att förbjuda terapier som syftar till att omvända personer som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter till ciskönade heterosexuella personer”, skriver undertecknarna, ledda av pride-aktivisten Pekka Rantala tillsammans med Julia Peltonen, Anna Harjuvaara, Perttu Jussila och Fatim Diarra.

”Vetenskapliga rön visar att det inte går att ändra på någons sexuella identitet eller könsidentitet med åtgärder som omvändelseterapier. Dessutom finns det vetenskapliga belägg på att terapierna orsakar långvarig skada och belastning för den psykiska hälsan hos dem som behandlas.”

”Även om omvändelseterapierna i de flesta fall skulle uppfylla rekvisitet för misshandel, vore det således effektivast att genom lag separat föreskriva att de är kriminella för att avvärja den skada terapierna orsakar. Kriminalisering ger också en tydlig signal om att samhället inte kan acceptera dessa terapier, och utesluter aktörer som erbjuder omvändelseterapi från samhällets olika tjänster och förmåner. I fortsättningen skulle det till exempel kunna gå att förklara en förening som erbjuder omvändelseterapi upplöst.”

Även om det är en vuxen människa som vill lämna homosexualitet ska också detta vara kriminellt enligt undertecknarna:

”Omvändelseterapi kan också handla om att en myndig person som ur ett rent juridiskt perspektiv kan ge sitt samtycke till omvändelseterapi av sociala, ekonomiska eller psykiska skäl befinner sig i en situation där det i praktiken inte är möjligt att säga nej till omvändelseterapi. Även de omvändelseterapier som ges och erbjuds myndiga bör alltså kriminaliseras.

Samma individer som undertecknat initiativet anser enligt vänstervetenskaplig ideologi att en man kan förvandlas till en kvinna eller en kvinna till en man genom att kirurger skär bort deras könsorgan och lämnar dem lemlästade för livet. Den finländska pride-vänstern vill också att barn ska kunna utsättas för dessa medicinska övergrepp.

På bilden: ​Tiina Mikkonen, Fatim Diarra och Perttu Jussila överlämnar medborgarinitiativet till plenarrådet Johanna Sarhimaa, foto: Riksdagen