Över 70 islamistiska extremister inom finsk fångvård

Brottspåföljdsmyndigheten i Finland publicerade i slutet av april en rapport om så kallad ”våldsbejakande extremism” i finska fängelser efter en undersökning som pågått sedan hösten 2016. Enligt rapporten (som tillsvidare endast finns tillgänglig på finska) har myndigheten identifierat 112 personer involverade i dessa ideologier, varav 76 är fängslade eller under övervakad frihet.

En stor majoritet – 76 av de 112 personerna – var inblandade i radikal islamism. 28 var inblandade inom extremhögern. Enligt rapporten arbetar rekryterare aktivt inom fängelserna för att värva människor till sin ideologi, men flera fångar har varit radikala redan före tillfångatagandet.

 

Kön, ålder eller utbildning saknar betydelse

Enligt rapporten är varken kön, ålder eller utbildning faktorer av någon betydelse i radikaliseringen. Rapporten beskriver hur rekryterare inom fängelserna konsekvent söker sig till ensamma fångar och erbjuder skydd, vägledning och ”skenbar vänskap”. Myndigheten beskriver ”bitterhet” som ”den mest uppenbara och mest potenta” faktorn som radikaliserar fångar.

Brottspåföljdsmyndigheten menar att det bästa sättet att motverka radikalisering är att identifiera de fångar som ses som en risk och isolera dessa från rekryterare.

Rapporten föreslår också rekrytering av personal med kunskaper i olika språk och kulturer för att försöka ”rehabilitera” dessa fiendesoldater i finska fängelser.

På bilden: Två irakier, som senare påträffades i en flyktingförläggning i Finland, deltar i en massaker av obeväpnade ungdomar i Tikrit. Massakern genomfördes som ett samarbete mellan Isis och socialister i juni 2014 och antalet offer uppskattas till åtminstone 1500.