Kategorier
Nyheter

Pandemi-effekterna på ekonomin under 2020 jämförs med naturkatastrof i LRs bidragskrav

Ledda av vice lantråd Harry Jansson (C) har landskapsregeringen lämnat in ett bidragskrav på €17,5 miljoner till den finska regeringen. Idag publicerades bidragskravet i sin helhet, som motiveras av LR med att Covid-19-epidemin kan jämföras med naturkatastrof – trots att ingen människa på Åland dött av sjukdomen efter snart två år.

Jansson hänvisar till självstyrelselagen, där det står att bidrag ska betalas till Åland av Finland för att förhindra stora rubbningar i samhällsekonomin och att försäljningstappet inom sjöfarten och turismberoende näringar varit exempel på sådana under 2020.

”Det är i så fall motiverat att landskapet erhåller kompensation i form av statsbidrag. Stadgandet bör även ses mot bakgrunden av att landskapet saknar möjligheter att bedriva en konsekvent egen näringspolitik, eftersom beskattningsrätten fortsättningsvis föreslås bli kvar hos riket.””

Om inte det går hem hos finska regeringen vill LR att corona-pandemin ska jämföras med en naturkatastrof i landskapet:

”Det kan inte vara skäligt att landskapet ensamt står för kostnaderna som föranletts landskapet särskilt i en situation då landskapets inkomster kraftigt reducerats till följd av pandemin.”

På grund av bland annat den finska regeringens restriktioner kollapsade den åländska ekonomin och sjönk med över 15% under 2020. Landskapsregeringen skriver att de gjorde allt de kunde för att säkerställa sjöfartens och turistnäringarnas överlevnad och motverka arbetslösheten under nedgången. Detta genom att betala ut enorma mängder bidrag från skattebetalarna.

Totalt uppgår landskapsregeringens bidragskrav till €17 537 000. I summan finns riktiga kostnader, varav den största utgiften är bidrag på €5 392 000 som kanaliserades från skattebetalarna till bankirerna genom företag som lånade pengar för sin likviditet. Den näst största utgiften är €5 300 000 i arbetslöshetsunderstöd och den tredje största €5 000 000 till kommunala sektorn.

Pengarna till kommunerna är en kompensation för minskade skatteintäkter i och med den krympta ekonomin och för att betala bidragsberoende.

Under 2020 betalade AMS ut mer än €9 500 000 i bidrag till arbetslösa, vilket var dubbelt mer än året före.

På bilden: Harry Jansson (C), foto: lagtinget