Pensionat Stalldalen fick €50 000 i bidrag

Tjänsteman Ralf Stolt på landskapets Näringsavdelning beviljade en utbetalning på drygt €48 000 av skattebetalarnas pengar i bidrag till företaget Tomsu Invest AB som äger fastigheterna som inhyser pensionat Stalldalen. Företaget drivs av Tomas Sundberg och utbetalningen är en del av ett bidrag på totalt €240 000 som beviljades av näringsminister Fredrik Karlström 2015.

Tomsu Invest har i utbyte mot bidragspengarna förbundit sig att bygga om Grelsby sjukhus till hotell för €500 000 och restaurang för €700 000.