Kategorier
Nyheter

Pensionsräknare får €450 000

DOKUMENT

Avtal med Keva

Nytillträdde finansminister Torbjörn Eliasson (C) ingick idag ett avtal för landskapsregeringens räkning med Keva på €450 000. För pengarna ska Keva under 2020 tillhandahålla ”pensionsservicetjänster”, det vill säga beräkna pensionerna för landskapsregeringens anställda.