Person försvann från färja på Kökarsfjärden – familjen misstänker mord

KÖKAR Familjen till en person som dog i november 2017 och rapporterades som man överbord från fartyget Silja Serenade vädjar i ett brev till landskapsregeringen och till den åländska civilbefolkningen om att personens död ska utredas ordentligt.

Enligt brevet, som skickades av advokaten Michele Brigamote, är det många saker som fortfarande är oklara gällande personens försvinnande när fartyget var på Kökarsfjärden och familjen anser att den åländska polisen inte tagit tillräcklig hänsyn till ledtrådar och bevis som pekar på en våldsam död.

Familjen till den avlidne menar att polisen inte gjort sin undersökning av dödsfallet på ett normalt sätt och istället avslutat fallet och sagt att det var självmord. Nu hoppas familjen att landskapsregeringen ska vidta åtgärder och vädjar till det åländska folkets känsla för sanning och rättvisa.

Landskapsregeringen kontaktade Ålands polismyndighet med anledning av familjens brev och i polisens svar står det att undersökningen genomförs enligt polislagen för försvunnen person. Enligt polisen själva har de vidtagit ”anmärkningsvärt” många åtgärder för att hitta den försvunna personen och fortsätter att utreda fallet än i denna dag. Polisens rekonstruktion av händelsen och förhör med vittnen har inte gett några misstankar om brott.

I landskapsregeringens svar till familjen, som är signerat av vice lantråd Harry Jansson (C), står det att landskapsregeringen inte kan bedöma eller påverka polisens utredning av enskilda fall, men uppmuntrar familjen att igen ta kontakt med polisen.

Foto: AleWi