Kategorier
Nyheter

Polis döms för att han använde elpistol i onödan på man i förvaringscell

Polismannen Niklas Lundberg döms för misshandel och brott mot tjänsteplikt, efter att ha använt elpistol mot en person minst två gånger, när personen var intagen i polisens förvaringscell i början av 2020.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 21/132

Polispatrull och ambulans hade ryckt ut till en bostad där de befarade att en man var självmordsbenägen. Mannen greps för sin egen säkerhet och fördes först till sjukhus för undersökning, och sedan till polisens förvaringscell. Under natten stoppade mannen sin skjorta i toalettstolen och försökte täcka cellens övervakningskamera. Polisen tog mannens alla kläder och lämnade honom naken.

Mannen berättade om kvällen att han varit hemma och plötsligt hört hårda knackningar på dörren. Utanför hade han mött polis och ambulans och inte förstått vad de gjort där. Han togs till sjukhuset, där en läkare efter undersökning sade att han kunde åka hem. Istället fördes han till polisens cell. Han hade varit arg.

I cellen försökte han ringa flera gånger i larmklockan utan att få svar. Efter att han stoppat sin skjorta i toalettstolen kom polisen och tog hans kläder och berättade att det var de som bestämde. Mannen hade sedan bara sin madrass i cellen.

Polisen ville också ta madrassen, men mannen hade vägrat. Lundberg hade utan förvarning använt elpistol på mannen, som känt smärta och fått svårt att andas. Mannen hade varken varit berusad, aggressiv eller hotfull.

 

Ansåg det nödvändigt att använda maktmedel

Lundberg nekade till anklagelserna och menade att han inte använt något fysiskt våld mot den intagne, utan endast brukat nödvändigt och motiverat maktmedel som polis.

Enligt Lundberg hade de anlänt till mannens bostad och funnit honom berusad och uppjagad. Lundberg hade varit med på sjukhuset och hört mannen berätta i detalj om hur han skulle ta sitt liv.

I polisens cell hade mannen försökt orsaka översvämning och flera gånger täckt över polisens övervakningskamera med plåster från sjukhuset. Polisen tvingade av honom hans kläder och tog alla lösa föremål ur cellen för att manenn inte skulle översvämma cellen eller sätta sig själv i fara.

Enligt Lundberg hade han både visat elpistolen och förklarat att han skulle använda maktmedel ifall mannen inte gav ifrån sig också madrassen. Sedan använde han elpistolens ”beröringsfunktion” på mannen, utan att det hjälpte. En stund senare lyckades Lundberg rycka till sig madrassen. De andra alternativen till maktmedel hade varit batong, pepparspray eller handbojor. Lundberg bedömde elpistolen som lämpligast, då cellgolvet var blött och det fanns risk för tumult i det trånga utrymmet.

En poliskollega som var med under händelsen berättade överensstämmande när han vittnade för tingsrätten. Enligt vittnet är elpistol det lindrigaste maktmedel polisen har till sitt förfogande.

 

Inte försvarligt att använda elpistol

En annan polis som inte var kollega till Lundberg och av tingsrätten ansågs opartisk, var kallad som sakkunnigvittne. Enligt honom sker det regelbundet att gripna försöker förstöra polisens madrasser och att det var i linje med direktiven att ta bort madrassen om det var nödvändigt. Däremot menade han att maktmedel inte får användas på en person som inte gör motstånd.

Alla inblandade berättade i stort samstämmigt om vad som hade skett under natten, och samma sak syntes på filmerna från polisens övervakningskameror. För tingsrätten var det frågan om att avgöra huruvida Lundberg använt mer maktmedel än situationen krävde.

Tingsrätten konstaterade att ingen påstått att den intagne mannen försökt använda madrassen för att skada sig eller täcka över kameran i cellen:

”Tingsrätten noterar att målsägande ligger lugnt och stilla på madrassen då Lundberg kliver in i cellen. Det har inte framkommit att det fanns något hinder för Lundberg att avvakta och avlägsna madrassen vid ett senare tillfälle, om det då bedömdes nödvändigt”, står det i domen.

Användandet av elpistolen ansågs inte försvarligt eller nödvändigt i situationen. Gärningen ansågs inte vara ringa, i och med att mannen var frihetsberövad.

Polismannen Niklas Lundberg dömdes till €1480 i böter för misshandel och brott mot tjänsteplikt.

Ålands Polismyndighet och Lundberg ska tillsammans betala mannen €200 för sveda och värk, samt tusentals euro till hans advokater.

Domen har inte vunnit laga kraft.