Polisernas kontorsarbete på söndagar kostar €100 000 i onödan varje år

Ålands lagting kommer nästa vecka att behandla granskningen som landskapsrevisorerna, ledda av Dan Bergman, har gjort av polisen på Åland.

Revisorerna har fokuserat sin granskning på förvaltningen och har bland annat kommit fram till att de poliser som inte behärskar finska har sämre möjligheter än sina kollegor att upprätthålla och utveckla sin kompetens. Revisorerna anser att Ålands polismyndighet i samarbete med landskapsregeringen bör framföra krav på att kurser och fortutbildning hålls för poliser även på svenska.

I sin rapport kritiserar revisorerna att alltför många timmar läggs på kontorsarbete på söndagar inom polisen och att detta har kostat skattebetalarna drygt €100 000 i onödan. I synnerhet kritiseras söndagsjobbandet inom staben och tillståndsenheten, men revisorerna rekommenderar också att polisen ser över ifall man inte kan också kan ha färre poliser på fältet under söndagarna.

Överlag anser revisorerna att fler poliser måste ut i fältarbete och färre sitta inne på kontoret.