Kategorier
Nyheter

”Pressande att komma till Åland” – Bulgar misshandlade åländsk kvinna i hennes hem

JOMALA En nyligen invandrad Bulgarisk man dömdes till lite böter efter att ha misshandlat en åländsk kvinna i hennes hem i november ifjol, samt hindrat henne från att lämna bostaden. Kvinnan yrkade inte på straff eller ersättning, utan ursäktade våldsmannens beteende med att de berott på skillnader i kultur och språk.


Enligt åklagaren hade Ismet Isuf attackerat kvinnan i hennes bostad genom att knuffa henne, hålla henne i armarna, ta tag i hennes haka och trycka henne mot väggen, lyft upp och kastat henne, trycka sin armbåge i henne och vridit en telefon ur handen på henne. Enligt åklagaren hade han också hotat henne med mer våld och hindrat henne från att lämna bostaden.

Nekade till hot

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 20/12

Isuf medgav till en del av beskrivningen, men hävdade att han inte misshandlat kvinnan, utan endast försökt stoppa henne under en diskussion. Han nekade till att ha hotat henne, men medgav att han försökt stoppa henne från att lämna bostaden.

Kvinnan hade skickat ett meddelande till en bekant att kalla på polisen. En konstapel var kallad att vittna och berättade att två patruller ryckte ut efter en anmälan om misshandel. På platsen möttes de av en kvinna som uppgav sig ha blivit misshandlad av Isuf och att han var aggressiv. Enligt konstapeln hade mannen varit lugn och medgörlig när de tog honom till polisbilen. Polisrapporten hade skrivits i enlighet med vad kvinnan berättat för polisen. Enligt konstapelns anteckningar hade kvinnan berättat att Isuf hotat döda henne.

 

Vittnade om kontrollerande beteende

Kvinnans bekanta var också kallad att vittna. Hon hade fått ett meddelande från kvinnan med en begäran att kalla polis till hennes adress. Kvinnan hade bett sin väninna att inte svara på meddelandet. Vittnet berättade att hon flera gånger blivit kontaktad av kvinnan för att Isuf inte släppt ut henne.

– Han hade ställt sig för dörren så att hon inte kom ut. Sedan hade han hållit henne ganska hårt också. Sedan tror jag att hon berättade att hon inte fick använda telefonen för han höll liksom vakt. Hon fick inte ringa, messa eller gå ut, berättade vittnet i polisförhör.

Kvinnan undersöktes av läkare efter händelsen. Några synliga skador fanns inte, annat än ett blåmärke på armen och små rodnader.

 

Skyllde på kulturella skillnader

I rätten hävdade kvinnan att hon inte längre mindes händelsen bra och att hon lagt saken bakom sig. Hon avfärdade hoten med att de kanske inte varit allvarligt menade och menade också att en del av åklagarens anklagelser mot Isuf inte stämde. Kvinnan hade inga straffyrkanden eller ersättningsyrkanden mot Isuf och sade i rätten att hon endast tillkallat polisen för att komma ur situationen. Enligt henne hade det varit pressande för Isuf att komma till Åland, vilket gjort att han fått svårt att behärska sig.

Kvinnan anförde att varken hon eller Isuf ville ha någon rättegång och att de lagt saken bakom sig, samt att de ”arbetar på de problem som de haft och som beror på kulturella skillnader och deras olika språk.”

Tingsrätten ansåg att det som kvinnan berättat till polis och läkare vägde tyngre än hennes ändrade historia i rätten. Tingsrätten ansåg också att Isuf ”bör få en chans att förbättra sitt beteende”, med hänvisning till att han tidigare är ostraffad på Åland.

Ismet Isuf, född 1983, dömdes till €900 i böter för misshandel. Han ska också betala en brottsofferavgift på €80 till staten. Domen har inte vunnit laga kraft.