Rafaels AB får 2,26 miljoner euro av LR för vägarbeten under 2020

vägarbete

Infrastrukturminister Christian Wikström (Obs) beslöt att anta ett anbud från Rafaels AB på €2 260 000 för beläggningsarbeten på de allmänna vägarna på Åland som ägs av landskapsregeringen under 2020.

Temabild, foto: Calle Eklund