Kategorier
Nyheter

Rakt i papperskorgen: Finska regeringen struntar i breven från Åland med begäran om att öppna gränsen

Den ignoranta hållningen från regeringen Sanna Marin (S) i Finland har under det senaste året varit strån som lagts på landskapsregeringens kamelrygg.

De nya virusplanerna från lägret Marin, med fortsatta resebegränsningar och krav på covid-intyg för barn till Åland verkar bli strået som får kamelryggen att brytas för regeringen Veronica Thörnroos (C). Särskilt efter att det nu kommit fram att Lappland ska slippa restriktionerna i och med att det är en gränsregion, medan Åland fortfarande ska omfattas av begränsningar.

Hela Thörnroos ministär plus en jurist samlades i plenum idag för att skicka ett brev till Social- och hälsovårdsministeriet i Finland, där man protesterar mot virusplanerna.

”Det är anmärkningsvärt att inte samma undantag som för Lappland även gällt för resa till Åland. Landskapsregeringen drar slutsatsen att statsrådet vid beslut om förordningen har gjort en omotiverad särbehandling av Lappland jämfört med Åland som inte är grundad i en riskbedömning kopplad till incidens eller förekomst av virusvarianter i avreseregionerna. Lagen i sin nuvarande och föreslagna utformning garanterar således inte likabehandling”, skriver lantrådet Thörnroos i brevet.

Landskapsregeringen betonar att de nya virusplanerna inte beaktar barnens bästa och att det inte finns någon medicinsk eller epidemiologisk grund att påtvinga barn covid-intyg vid resor från Sverige till Åland. Även Institutet för Hälsa och Välfärd (THL) har motsatt sig covid-intyg för personer under 16 år, med anledning av att unga väldigt sällan smittas av Covid-19 eller sprider smittan om de fått den.

Ålands Nyheter söker lantrådet Thörnroos för en kommentar.