Kategorier
Nyheter

Regeringen justerar nivåer för att motverka progressivt progressiv inkomstskatt

Finlands regering föreslår att gränserna för inkomstskatten justeras inför nästa år, så att samtliga nivåer höjs med 2,6%. Detta skriver Finansministeriet i ett pressmeddelande.

Orsaken till justeringen är att inflation får förvärvsinkomsterna att bli större utan att de ökar i värde, eftersom Euro-valutan skapas via räntebärande utlåning. Utan justeringar skulle den långsiktiga utvecklingen göra att alla finländare – inklusive låginkomsttagare – skulle komma att betala de högsta skattesatserna.

Justeringen beräknas bli en besparing på 400 miljoner euro för finska och åländska förvärvsarbetare och regeringen föreslår ytterligare sänkningar på 130 miljoner euro genom att ge högre avdrag vid statsbeskattningen. De så kallade löntagaravgifterna – en dold skatt på arbete – har däremot höjts, så i slutändan räknar Finansministeriet med att beskattningen på löneinkomster blir ”ungefär oförändrad” nästa år.

Regeringens förslag till nya skattenivåer