Kategorier
Nyheter

Regeringen ”svarade” oppositionen om bulvanaffärer

Landskapsregeringen Thörnroos har nu svarat på spörsmålet från Katrin Sjögren (L), Camilla Gunell (S) och de sju andra oppositionspolitiker från Liberalerna och Socialdemokraterna. Oppositionen ville ha svar på hur landskapsregeringen ska agera för att inte skada sitt och lagtingets anseende, med anledning av misstänkta bulvanaffärer som andra vice talman Bert Häggblom från Obunden Samling ska ha varit inblandad i med sin partikollega Marcus Måtar.

Svaret från landskapsregeringen:

”Landskapsregeringen betonar i sitt regeringsprogram likhet inför lagen, rättssäkerhet och värnandet av vårt nationalitetsskydd. I jordförvärvsärenden reglerar jordförvärvslagen (1975:7), landskapslagen (2003:68) om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd, landskapsförordningen (2003:70) om jordförvärvstillstånd samt tillämpad praxis landskapsregeringens beslutsfattande.

Landskapsregeringen konstaterar vidare att det parlamentariska system som tillämpas inom självstyrelsen inte innehåller bestämmelser beträffande regeringens förtroende för talmannen.”

Svaret från Veronica Thörnroos (C) kan sammanfattas med ”god dag, yxskaft”. Under Sjögrens tid som regeringschef hade endast var fjärde ålänning förtroende för lagtinget eller landskapsregeringen, enligt Ålands Statistik- och Utredningsbyrå. Huruvida denna skada på lagtingets och landskapsregeringens anseende skedde före eller efter Sjögrens tillträde som lantråd är osäkert, då undersökningen var den första i sitt slag.

Socialdemokraternas partiledare Camilla Gunell var andra undertecknare på spörsmålet till regeringen och är missnöjd med landskapsregeringens svar:

”Ja, det var historiskt sett det sämsta svar man sett en landskapsregering prestera. Parlamentarism innebär att majoriteten beslutar om vem som innehar de viktigaste posterna. Det betyder att Centern, Hållbart initiativ och Moderaterna inte bara godkänner de obundna ledamöternas affärer i jordförvärvsfrågan, utan legitimerar och belönar med poster som ex. lagtingets talman. Därför är detta ett icke-svar.”, skriver Gunell på sociala medier.