Regeringen utlyser plundringståg mot skattebetalarna från och med imorgon

Finlands regering har utlyst ett av de största plundringstågen mot civilbefolkningen i mannaminne, som avgår redan imorgon den 1 juli. Deltagare i plundringen utlovas så mycket som €500 000 var utav plundringsbytet på cirka €300 000 000, som exploateras från Finlands befolkning.

De storskaliga näringsförbuden och husarresterna som införts under undantagstillståndet och skyllts på det kinesiska viruset Covid-19 har haft förödande konsekvenser för en stor del av landets företag och deras anställda. Nu kommer det statliga stödet för ”fasta kostnader” till företag att hjälpa i huvudsak fastighetsägare, elbolag och vattenbolag till skattebetalarnas pengar, eftersom företagen inte kunnat dra ner på dessa kostnader under undantagstillståndet. Personalkostnader kan också ge rätt till stöd.

Företag som sett sin omsättning sjunka med mer än 10% i april 2020 jämfört med fjolåret, eller med mer än 30%. Arbets- och näringsministeriet verkar inte vara så noga med vilken siffra som gäller, men ministeriet framhäver att det är företagen som drabbats hårdast av corona-krisen som ska få bidragen.

Mika Lintilä (C) är näringsminister och har särskilt bestämt vilka branscher som ska anses hårdast drabbade, vilket är en omfattande lista med 368 branscher, som i stort omfattar alla yrken som existerar och som ingen visste existerade.

Företag som vägrat betala skatt tillåts inte delta i plundringståget, inte heller de som vid årsskiftet hade ekonomiska svårigheter eller som försatts i konkurs. Bönder, fiskare och fiskodlare får inte heller delta i plundringen.

Som mest kan ett samfund få ett plundringsbyte på €500 000 för två månaders fasta kostnader. Det minsta stödet som betalas ut är €2000. Fasta kostnader kan inte heller vara mer än 50% av företagets försäljning under perioden.

De samfund som redan beviljats andra krisstöd för Covid-19 kommer att få sitt bidrag begränsat till motsvarande summa.

Alla företag, föreningar och stiftelser välkomnas av regeringen att delta i plundringståget, som pågår fram till 31 augusti.

Foto: Statsrådets kansli