Kategorier
Nyheter

Regeringspredikant förkunnade falsk profetia – varnar för hungersnöd och torka om folket inte följer hans uppmaningar

Sedan bankmogulen Anders Wiklöf tog över Ålandstidningen har tidningens opinionssidor sakta men säkert sjunkit ner i en allt djupare perversion. Senast ut är landskapsregeringens predikant Micke Larsson, som igår förkunnade en falsk profetia i Ålandstidningen, där han förutspår svält och vattenbrist om inte världens människor genast omvänder sig till hans vänsterevangelium och upphör med alla utsläpp av koldioxid

Larsson är anställd av landskapsregeringen som ”Utvecklings- och hållbarhetsstrateg” på skattebetalarnas bekostnad, och Ålands Nyheter har tidigare uppmärksammat hans bisarra predikningar, där han på landskapsregeringens uppdrag siktar in sig på andligt sårbara och unga ålänningar, till vilka han utlovar paradiset i form av en ”utopi” och ett ”drömsamhälle” på Åland ifall de följer hans vänsterevangelium.

Micke Larsson har till och med så långt i sina predikningar att han jämför sitt eget vänsterevangelium med Kristus kärleksbudskap – till tonerna av regeringens pianomusik.

Se Larssons bisarra predikan nedan:

I sin debattartikel för Ålandstidningen utnyttjar Micke Larsson nu den åländska civilbefolkningens oro för det kinesiska viruset Covid-19 och hävdar att ”vetenskapen” redan hade förutspått epidemin för länge sedan och förkunnar sin egen falska domedagsprofetia, där han säger att coronaviruset endast är den första plågan, som kommer att följas av ”omfattande dricksvattenbrist, system för matproduktion som kollapsar och återkommande pandemier”.

”När vidden av coronakrisen börjat sjunka in i vårt med- vetande kan vi också sätta in den i ett sammanhang. Då ser vi att den följer på torkan sommaren 2018 och stormen Alfrida som inledde 2019. Dessa kriser, tillsammans med exempelvis skogsbränder och smältande isar i andra delar av världen, är helt i linje med de prognoser som vetenskapen i många år informerat om. De är bara början på en serie omfattande samhällskriser.”

Så skriver Larsson i sitt debattinlägg på Ålandstidningen, där han försöker övertyga allmogen om att han och ”vetenskapen” redan känt till stormen Alfrida och corona-epidemin i flera år. Larsson skriver att de nya katastroferna han siar om endast kan hejdas ifall alla utsläpp av koldioxid stoppas och fortsätter med att kräva ett förbud mot fossila bränslen.

Ett sådant förbud skulle innebära en global kollaps i matproduktion som skulle leda till att åtminstone hälften av jordens befolkning skulle utrotas av svält, eftersom fossila bränslen krävs för att tillverka konstgjort kväve för gödsel.

Larsson varnar i sin falska profetia för återkommande plågor och ”kaosartade förlopp” ifall befolkningen inte följer hans råd, och uppmanar sina följare att ”skrida till verket.”