Kategorier
Nyheter

Rekordsommar för gästhamnarna i skärgården

Sommaren 2021 var den bästa någonsin för de åländska gästhamnarna i skärgården. Ålands Statistik- och Utredningsbyrå (ÅSUB) har satt samman statistiken, som visar att gästhamnarna hade över 31 000 övernattningar i båt under perioden maj till september i år. Det är en moderat ökning från fjolåret, men ändå ett av de bästa åren sedan statistiken började samlas in.

För gästhamnarna i skärgårdskommunerna blev 2021 ett fantastiskt år, efter att antalet finska båtgäster ökade med 40% jämfört med 2020 och 2019. Totalt fick de knappa 13 000 av övernattningarna.

Över 70% av gästerna kom i juli, med resten jämt fördelat på juni och augusti. Fortfarande finns det mycket rum att förbättra siffrorna, då beläggningsgraden under juli ändå bara var 55%.

ÅSUB räknar med att det är ungefär 3 seglare per båt, vilket ger knappt 95 000 personliga övernattningar under året.