Replik till Kiki Alberius-Forsman på tidningen Nya Åland

Istället för att slösa med läsarens dyrbara tid tänker jag kortfattat adressera de rena felaktigheterna som Kiki Alberius-Forsman skriver om Ålands Nyheter i sin krönika för Nya Åland:

1. Ålands Nyheter har aldrig funnits på sociala medier, såsom Alberius-Forsman påstår. Varken på Facebook, Twitter eller Instagram.

2. Avsikten med Ålands Nyheter står klart och tydligt på sidan under Information och mer detaljerat i den publicistiska linjen.

3. Ålands Nyheter rapporterar i princip uteslutande om inrikes nyheter från Åland och Finland och skriver väldigt lite om utrikes.

4. Ålands Nyheter har aldrig tillåtit kommentarer under artiklarna. Detta är ren lögn från Alberius-Forsman.

5. Att det är jag som är ansvarig för Ålands Nyheter står klart och tydligt under Information.

6. Att Ålands Nyheter publicerar namn och bild på personer i en nyhetsartikel är ingen uthängning eller något hat, det är rapportering av fakta som ligger i allmänhetens intresse.

Vad Alberius-Forsman tycker om Ålands Nyheter är nog lika ointressant för allmänheten som vad jag tycker om Nya Åland, men hon bör respektera sina läsare och grunda sin kritik på fakta.

Carl Kiviö
Redaktör för Ålands Nyheter