Rumän fick 45 dagars villkorligt fängelse för barnaga och hustrumisshandel

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 17/199

En rumänsk man född 1982 dömdes av Ålands tingsrätt till 45 dagars villkorligt fängelse för att ha misshandlat sin son och tidigare hustru. Brotten skedde i Mariehamn under perioden 2012 – 2014.

Enligt åklagaren hade mannen sparkat till sin hustru så att hon for i golvet, samt vid ett annat tillfälle tagit strypgrepp på henne och dunkat hennes huvud mot väggen en gång, för att sedan fälla henne till marken och sparkat henne i magen.

Mannens son hade bara varit sex år gammal, då mannen enligt åklagaren misshandlat honom genom att slå honom med öppen hand på kinden så att blodvite uppstod, vid ett annat tillfälle tryckt sin son mot väggen, sparkat honom och tagit honom i örat så att blodvite uppstod, samt vid ett tredje tillfälle kraftigt klämt åt sonens käke.

Slutligen stod mannen åtalad för att ha slagit sin minderåriga dotter på baken vid ett tillfälle.

 

Sade att ex-hustrun ville hämnas för skilsmässa

Mannen nekade till alla anklagelser. För det första för att anklagelserna var falska och för det andra för att åtalen borde vara preskriberade. Enligt honom var han offer för falska anklagelser från sin ex-hustru, som ville hämnas efter att de skiljt sig. Enligt honom hade hon sagt att hon inte skulle ge sig före hon ser honom i fängelse.

Sex personer var kallade att vittna och tingsrätten fick ta ställning till bevis i form av bland annat en faktura från ett besök på akuten, journaler från en psykiatrisk mottagning, journaler från akuten, två tidigare tingsrättsdomar och förundersökningsprotokoll.

Hustrun berättade att hon suttit i köket hos en släkting då mannen sparkat till stolen så att hon for i golvet och slog huvudet i kylskåpet. Ett vittne bekräftade kvinnans berättelse i stort, men tingsrätten ansåg att hustruns och vittnets berättelser var för motstridiga, då de gick isär i var sparken träffat, samt att bägge hade svårt att komma ihåg när händelsen skulle ha inträffat. Tingsrätten förkastade åtalspunkten.

 

Dömdes för stryptag och magspark på hustru

Den andra misshandeln hade enligt kvinnan skett i parets bostad och mannen hade tagit ett stryptag på henne och knuffat henne mot väggen, för att sedan slita henne i håret och knäa henne i magen. Parets barn hade varit närvarande och grannarna hade hört stöket och ringt polisen. Mannen hade sprungit iväg när han hörde att polisen var på väg. Kvinnan hade först till sjukhuset med ambulans.

En granne vittnade om att tre barn dykt upp utanför hans bostad och sagt att deras pappa sparkat deras mamma i magen och bett honom ringa polisen.

En polis var kallad som vittne och hon berättade att patrullen ryckt ut till en lägenhet, där de möttes av någon vuxen och några barn. Barnen hade hjälpt till att tolka, men det hade inte blivit klargjort för poliserna ifall barnen sett någon misshandel eller inte.

Mannens arbetsgivare var också kallad att vittna och berättade att han kontrollerat hans journaler och konstaterat att mannen under kvällen ifråga varit till sjöss, även om han inte med säkerhet kunde säga att journalen stämde.

Polisvittnet hade dock träffat mannen i Mariehamn under kvällen, då han kommit till hustruns tillfälliga tillflyktsbostad för att hämta hemnycklarna under polisens närvaro. Tingsrätten ansåg att polisvittnets berättelse var mer tillförlitlig.

Tingsrätten konstaterade att kvinnans berättelse varit delvis osammanhängande och  motsägelsefull. Det fanns inte heller några anteckningar kring kvinnans besök på akuten, men tingsrätten ansåg det ändå som utrett bortom rimligt tvivel att mannen hade misshandlat henne enligt åklagarens beskrivning.

 

Långvarig misshandel av minderårig son

Vad gällde misshandeln mot sonen fick tingsrätten ta ställning till ett videoinspelat förhör med pojken, som varit 6 år vid händelsen och 8 år vid förhöret. Pojken hade sagt saker som ”Han är inga så trevlig mot mig. Han brukar slå mig hela tiden.” och ”Det var så tråkigt med han. Han ville inga att mamma ska köpa till oss leksaker eller nå kläder.”

Pojken berättade att han blivit slagen när han var liten, bland annat på munnen när han ”haft sin tand”, samt lyft upp honom mot väggen. Pojken hade haft mjölktänder och mannen hade tagit ett hårt tag runt pojkens käke. ”Det tog jätteont, det blöder”, hade pojken sagt i förhör, och berättat att det skett både hos hans moster och hemma.

Hustrun berättade samma saker som sonen, samt att mannen vid ett tillfälle slitit sin son så hårt i örat att det blivit ett sår. En släkting hade sett mannen misshandla sin son genom slag och genom att dra honom i örat ”så  att det gick av”. En bekant till pojken var kallad att vittna och berättade att pojken sagt till honom att hans pappa misshandlade honom ”i princip hela tiden”. Han hade också sett mannen dra pojken i örat.

Mannen nekade till anklagelserna och menade att hans ex-hustru tränat pojken att berätta påhittade historier. Tingsrätten ansåg att ingen punkt kunde preskriberas, då det rört sig om fortlöpande brott. Mannen dömdes som skyldig till misshandel av sin son.

 

Straffet lindrades på grund av dröjsmål

Angående slaget eller knuffen på rumpan ansåg tingsrätten att det inte uppfyllde rekvisitet för misshandel, samt att ett eventuellt åtal för lindrig misshandel var preskriberat.

Tingsrätten valde att lindra mannens straff då det flutit ”exceptionellt lång tid” från att han delgivits misstanke om brott tills rättegången.

Mannen dömdes till 45 dagars villkorligt fängelse och till att ersätta sin ex-hustru €600 för sveda och värk, samt sin son €800 för sveda och verk.