Kategorier
Nyheter

Rumän försökte köra ihjäl människa i Mariehamn – friades från dråpförsök

PÅ FRI FOT En rumänsk man dömdes till endast 1 år och 8 månaders villkorligt fängelse för grov misshandel efter att Ålands tingsrätt förkastat åklagarens yrkande om straff för dråpförsök. Mannen hade försökt köra ihjäl en annan person vid FPA i centrala Mariehamn, men tingsrätten tyckte inte att det var så farligt. Ålands Nyheters granskning visar att den rumänske mannen tidigare dömts för att ha hotat med att köra över människor, men detta ignorerades eftersom hoten riktat sig mot en annan person.

PÅ FRI FOT En rumänsk man dömdes till endast 1 år och 8 månaders villkorligt fängelse för grov misshandel efter att Ålands tingsrätt förkastat åklagarens yrkande om straff för dråpförsök. Mannen hade försökt köra ihjäl en annan person vid FPA i centrala Mariehamn, men tingsrätten tyckte inte att det var så farligt. Ålands Nyheters granskning visar att den rumänske mannen tidigare dömts för att ha hotat med att köra över människor, men detta ignorerades eftersom hoten riktat sig mot en annan person.

 

Räddade sig i sista sekund

Åklagaren yrkade på straff för dråpförsök för Biter Alin Linguraru och menade att han försökt döda en annan person genom att mosa honom mellan sin bil och en parkerad buss.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 19/4

Mannen hade i sista sekund räddat sig genom att hoppa upp på Lingurarus motorhuv, så att Linguraru istället körde in i bussen utan att mannen krossades. Mannen föll från motorhuven ner på marken och Linguraru körde iväg, med flera passagerare i bilen – inklusive barn.

Mannen hade ådragit sig smärre skador av attacken. Åklagaren menade att Linguraru måste ha haft avsikt att döda mannen, eller räknat med att det varit sannolikt att han skulle dö i attacken. Ifall mannen inte lyckats hoppa undan hade han riskerat livshotande klämskador. Åklagaren yrkade också på straff för grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

 

Nekade till brott

Linguraru bestred åtalet och yrkade på att det skulle förkastas. Enligt honom hade den andre mannen attackerat hans bil genom att hoppa upp på motorhuven och slagit sönder vindrutan. Linguraru hade inte kunnat se framför sig och därför kört in i bussen. Mannens bror hade ryckt i bildörren utifrån och Linguraru hade blivit rädd och lämnat platsen. Han hade inte försökt döda eller skada någon. Han nekade också till anklagelserna om grovt äventyrande av trafiksäkerheten.

Mannen som attackerades berättade att han varit med sin bror till FPA och Linguraru hade också varit där med sin familj och lämnade platsen före bröderna. När mannen gick ut hörde han en bil gasa upp och fick se den styra till höger, rakt mot honom. Han försökte springa iväg, men kunde till sist inte göra annat än hoppa upp på motorhuven för att inte bli klämd mellan bilen och bussen. Mannen och Linguraru kände varandra sedan tidigare, men Linguraru hade inte haft någon orsak att vara så arg på honom. Han hade inte provocerat Linguraru.

 

Bilen full med passagerare

Mannens bror berättade att de varit till FPA när Linguraru fått syn på dem och sagt att ”han ska visa dem nu”. Linguraru hade gått ut och väntat på dem. När de gått över vägen hördes hur bilen startade och plötsligt körde Linguraru rakt mot mannen, som hoppade upp på motorhuven. Linguraru hade kommit med hög fart och bromsat först när han varit väldigt nära mannen. Ifall mannen inte hoppat hade hans bäcken eller ben skadats. Brodern berättade att han ryckte i bildörren för att få Linguraru att köra dem till sjukhuset.

Alin Linguraru berättade att han var med sin familj till FPA och att mannen och hans bror också kommit dit. När han körde iväg stannade han vid ett övergångsställe för att släppa förbi fotgängare och när han skulle köra vidare hade mannen hoppat upp på hans motorhuv och krossat vindrutan. Linguraru hade blivit panikslagen och mannens bror hade dessutom stått och ryckt i dörren. Det fanns barn samt fyra vuxna i bilen. Bilens passagerare uppmanade honom att köra därifrån och han girade till höger. Linguraru hävdade att bröderna tidigare misshandlat honom och att han polisanmält detta.

 

Två utomstående vittnen såg attacken

Ett utomstående vittne berättade att hon reagerat när hon hört en bil accelerera. Två män hade stått vid busskuren och bilen hade kört rätt in i den ena mannen och i bussen. Bilen hade enligt vittnet kört hårt och mannen som blev påkörd flög upp på motorhuven. Den andra mannen hade blivit arg och börjat sparka på bilen, som körde iväg. Enligt vittnet hade det inte varit frågan om någon olycka.

Ett annat utomstående vittne berättade att hon hört en bil gasa upp. När hon vände blicken mot ljudet såg hon en man köra på en annan man och krocka med bussen. Bilen krockade först med mannen och sedan med bussen och mannen hade farit upp på motorhuven. Vittnet hade inte sett hur hårt bilen körde. Därefter körde bilen iväg.

En bilpassagerare vittnade att när de körde från FPA hade mannen plötsligt varit på motorhuven och slagit på fönstret och sedan hoppat ner. Mannens bror hade sparkat och slitit i bildörren. Hon hade uppmanat Linguraru att köra iväg. Linguraru hade blivit rädd och svängt till höger och då krockat med en buss. Bröderna hade tidigare kommit till deras bostad för att misshandla Linguraru.

En annan bilpassagerare vittnade att de kört iväg från FPA och plötsligt sett mannen på motorhuven och att han slagit på vindrutan med huvudet, armbågen och händerna, tills han slagit sönder den. Han hoppade därefter ner. Linguraru hade blivit rädd, girat åt höger och bromsat, men krockat med bussen. Mannens bror hade sparkat och ryckt i bildörren. Passagerarna hade uppmanat Linguraru att köra iväg eftersom situationen var farlig.

 

Videoinspelning styrkte offrets berättelse

Förutom vittnesmålen hade tingsrätten också bevis i form av en videoinspelning från en övervakningskamera. På filmen syns Linguraru ge företräde till fotgängare, för att därefter accelerera och svänga till höger. Bilen försvinner från kamerans synfält, men bussen syns strax därpå skaka till när den blir påkörd. Tingsrätten konstaterade att ingen person varit på motorhuven när bilen accelererar och svänger höger. Tingsrätten fann det styrkt att mannen hoppat upp på motorhuven för att undvika att bli påkörd.

Bromsspår påträffades av polisen på platsen, vilket stödde berättelsen om att Linguraru försökt bromsa. Skadorna på bilen och bussen gav också för hand att inbromsning skett före kollision. Därför menade tingsrätten att Linguraru inte försökt förorsaka sitt offer maximal skada. Dessutom menade tingsrätten att det hade varit anmärkningsvärt ifall Linguraru skulle försökt krocka med så hård fart som möjligt när han hade flera passagerare i bilen, inklusive barn. På dessa grunder friades Linguraru från åtalet om dråpförsök.

 

Lindrig villkorlig dom

Åklagaren hade ett alternativt åtal om försök till grov misshandel. Tingsrätten konstaterade att det mest varit en fråga om tur att mannen lyckats hoppa upp på motorhuven för att undgå att bli krossad, eftersom det inte funnits någonstans han kunnat fly undan. 

Rumänen Biter Alin Linguraru, född 1991, dömdes för försök till grov misshandel och grovt äventyrande av trafiksäkerheten till 1 år och 8 månaders fängelse. Tingsrätten beslutade att fängelsestraffet skulle göras villkorligt och Linguraru släppas på fri fot eftersom han inte hade någon tidigare straffanteckning.

 

Har tidigare dömts för dödshot

Ålands Nyheters undersökning visar dock att Alin Linguraru för mindre än ett år sedan dömdes till böter efter att ha erkänt en serie grova våldshot mot en annan man. Bland annat hade han skrivit:

”Jag ska k****a din mor och hela din släkt, om jag inte kör med bilen över dig. Du skall vara försiktig, annars hamnar du på sjukhus när jag får tag på dig.”

Hoten framfördes på sociala medier och Linguraru hotade vidare med att tända eld på målsägande och se till att han skulle hamna på sjukhus.

Henrik Lindeman tjänade som åklagare i bägge ärenden och berättar för Ålands Nyheter att han har överklagat domen. Enligt honom hade den tidigare domen om olaga hot inte något nämnvärt bevisvärde i den senare rättegången, dels eftersom hoten riktat sig mot en annan person och dels eftersom han ansåg att den övriga bevisningen var tillräcklig för att styrka uppsåtet.

Även mannen som nästan blev påkörd har anmält missnöje med domen i sin helhet. Domen har inte vunnit laga kraft.

Foto: Google