Kategorier
Nyheter

Rumän från narkotikaligan får lindrigt straff efter upprepade mordhot mot kvinna

JOMALA En rumänsk man, som tidigare dömts flera gånger till lindriga straff för misshandel han begått i samband med sin verksamhet inom den så kallade ”narkotikaligan” på Åland, dömdes igen till ett lindrigt straff efter att han upprepade gånger hotat med att mörda en kvinna i Jomala för att få henne att ta tillbaka en polisanmälan mot honom.

Enligt åklagaren hade Lucian-Constantin Virlan i sin lägenhet i Jomala hotat med att ”klippa” kvinnan och dragit med handen över halsen för att demonstrera sin avsikt. Han hade enligt åklagaren också haft sönder hennes mobiltelefon och vid ett annat tillfälle misshandlat henne med knuffar i en bostad i Jomala.

Vid ett tredje tillfälle hade han enligt åklagaren begått hemfridsbrott och trängt sig in i kvinnans bostad genom att bryta upp dörren. Kvinnan hade inte varit hemma vid tillfället. Han hade också hotat kvinnan med att hans vänner ska kidnappa henne och mörda henne, samt sagt att han skulle se till att kvinnan blev av med sitt barn.

Vid ett fjärde tillfälle hade han ringt till kvinnan och igen sagt att han ska ”klippa” henne om han ser henne på gatan. Vid ett femte tillfälle hade han enligt åklagaren begått övergrepp i rättssak genom att attackera kvinnan vid hennes hem för att få henne att ta tillbaka en polisanmälan. Han hade sagt att han skulle ”skicka killar” på henne och att hon annars skulle ”få se vad som händer”.

Alla brott skedde mellan mars och augusti 2018.

 

Nekade till brott

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 19/212

Virlan bestred att han skulle ha hotat kvinnan vid den första händelsen. Han erkände lindrig skadegörelse på hennes telefon, men nekade till att ha misshandlat henne med knuffar. Istället menade han att det var hon själv som snavat när hon kom loss efter att han hållit fast henne.

Han nekade till hemfridsbrott och hävdade att han tagit sig in genom bakdörren och att han bodde på adressen.

Han bestred också olaga hot och menade att det han sagt om kvinnans barn gällde en barnskyddsanmälan. Han nekade till att ha ringt och hotat kvinnan.

Han bestred också åtalet om övergrepp i rättssak och menade att det endast rört sig om en hetsig diskussion. Han menade att hon var skyldig honom pengar för gårdsarbete och försökt ta hennes cykel som betalning. De hade bägge stått och rivit i cykeln. En annan utländsk man hade varit med till platsen

 

Mordhot i ord och gester

Kvinnan berättade att Virlan hotat henne till livet första gången vid månadsskiftet april-mars 2018. Han hade sagt att han skulle ”klippa henne” och dragit med handen över hennes hals. Hon hade blivit rädd och strax därefter smugit ur hans lägenhet, då hon trodde att han letade efter en dolk.

Virlan berättade att det endast varit ett bråk, på grund av att han trodde att hon varit på en fest utan att berätta för honom och att han hävdat att hon varit otrogen och kastat ut henne och hennes saker ur sin lägenhet.

Tingsrätten valde att tro på kvinnans berättelse och dömde Virlan för olaga hot. 

Angående den förstörda mobiltelefonen berättade kvinnan att Virlan slitit den ur händerna på henne och böjt sönder den för att han trodde att hon var i kontakt med andra män. Tingsrätten dömde Virlan för lindrig skadegörelse.

 

Höll fast kvinna

Gällande misshandeln med knuffar berättade kvinnan att de bråkat och att Virlan hållit fast henne mot hennes vilja för att få henne att lugna ner sig. När han slängde runt med henne hade hon slagit i en möbel och fått ett blåmärke. Ett läkarintyg med tillhörande fotografi bekräftade skadan. Virlan berättade på samma vis om händelsen, men menade att det varit hon som illfänats och på så vis slagit i möblemanget. Tingsrätten ansåg inte att man kunde få ett sådant blåmärke på eget bevåg och ansåg också att kvinnans berättelse var mer trovärdig. Virlan dömdes för misshandel.

Gällande hemfridsbrottet konstaterade tingsrätten att Virlan tidigare bott på adressen, men inte vid tidpunkten för gärningen. Kvinnan berättade att hon låtit honom bo i hennes hus efter att han blivit av med sin egen lägenhet. Han hade senare flyttat ut på eget bevåg. Efter ett besök hos släktingar upptäckte hon att han varit inne i huset och lämnat lappar till henne. Kvinnan ringde polisen och när poliserna var i kvinnans bostad hördes Virlans moped utanför och polisen hade strax därefter påträffat honom med mopeden.

Virlan berättade att han varit till bostaden för att hämta sina kläder och att han inte fått kontakt med kvinnan. Han sade att han gått in genom en olåst källardörr och sedan lämnat en lapp till kvinnan inne i huset. Fotografier på brytmärken vid ytterdörren presenterades som bevis och tingsrätten ansåg det ostridigt att Virlan tagit sig in genom att bryta upp ytterdörren. Tingsrätten ansåg inte heller att han haft något motiverat behov av att ta sig in i bostaden.

 

Flydde till skyddshem

Kvinnan berättade att hon i juli 2018 hotats till livet av Virlan, som sagt att hans vänner skulle kidnappa henne och att han skulle ”klippa” henne. Kvinnan hade blivit skärrad och bott ett tag på skyddshem.

Virlan nekade till hotet och hänvisade också till att kvinnan blivit tillsammans med honom efter det påstådda hotet. I polisförhör hade han erkänt att han hotat med att kvinnan skulle mista sin dotter, men att hotet syftade på att göra en barnskyddsanmälan. Orsaken till hotet hade varit för att kvinnan anmält honom för misshandel. Tingsrätten ansåg också att det talade emot kvinnan att hon blivit tillsammans med Virlan efter de påstådda hoten. Åtalet förkastades.

Kvinnan berättade att Virlan ringt upp henne när hon bodde på skyddshem och hotat henne till livet. Han hade fortsatt att trakassera henne med samtal och meddelanden medan hon bodde på skyddshemmet, ibland från andra personers telefoner.

Virlan nekade till att ha hotat henne, men medgett att han kontaktat henne via flera telefoner. Enligt honom menades en örfil med uttrycket ”klippa”. Tingsrätten trodde inte på den historien och ansåg att ”klippa” skulle tolkas som ett dödshot. Virlan dömdes för olaga hot.

 

Omfattande skador efter strid om cykel

Den allvarligaste punkten gällde övergrepp i rättssak och tingsrätten fick ta ställning till ett läkarutlåtande och fotografier som visade skador på kvinnans lår, armar, handleder, skinka, ben och fot.

Kvinnan berättade att hon kommit hem från krogen på natten och märkt att någon var i hennes bostad, då utebelysningen var tänd. Virlan hade varit i huset och sedan gripits av polisen. Nästa dag kontaktade han henne för att han ville komma och hämta sina saker. Han hade kommit i sällskap med en annan invandrarman och krävt att få kvinnans cykel som betalning för att han klippt hennes gräsmatta. Parterna hade stått och rivit i cykeln åt varsitt håll. Sedan hade kvinnan gett upp och Virlan hade sagt att hon hade en vecka på sig att ta tillbaka sina polisanmälningar, annars skulle hon ”få se”. Han hade också hotat med att ”skicka killar” på henne. Kvinnan hade ringt polisen efter att han lämnat platsen.

När Virlan förhördes av polisen påträffades en olovligt kopierad nyckel till hennes bostad på hans person. Han berättade att han utfört trädgårdsarbete åt henne och att han krävde att hon skulle ersätta honom €100 eller ge sin cykel i pant, eftersom han misstänkte att hon hade en annan man. Han menade att hon själv orsakat sina skador när de slitit i cykeln och att det varit hon som slagit honom och inte tvärtom.

 

Vittne ville inte bli inblandat

Den utländska mannen som var med var kallad att vittna i rätten. Han berättade att han skjutsat Virlan till kvinnans hem för att de skulle hämta hans cykel. Vittnet hade suttit kvar i bilen och hört hur Virlan och kvinnan grälat. Han ville inte ha något med saken att göra och vevade fast bilrutan och vred på musik. Han hade hört någon ramla och någon trampa på en cykel, men inte hört några hot eller något slagsmål. Vittnet och Virlan hade lämnat platsen med cykeln i bilen, men blivit stoppade av polisen.

Tingsrätten ansåg inte att Virlan haft någon rätt att ta kvinnans egendom bara för att han utfört trädgårdssysslor för henne. Enligt rätten hade skadorna på kvinnan uppstått under dragkampen om cykeln och inte utav direkt våld. Däremot borde han ha begripit att personskador kunde ha uppkommit. Vittnets berättelse var inte så intressant för tingsrätten, eftersom han aktivt inte ville bli inblandad och eftersom han var en god vän till Virlan. Virlan dömdes för övergrepp i rättssak.

 

Lindrigt straff trots tidigare våldsbrott

Rumänen Lucian-Constantin Virlan, född 1982, dömdes till endast 4 månaders fängelse för två fall av olaga hot, samt för lindrig skadegörelse, misshandel, hemfridsbrott, övergrepp i rättssak och straffbart bruk av narkotika. 

Han ska ersätta sitt offer totalt €1900 för hennes lidande, sveda och värk, samt ersätta brottsoffrets advokater totalt €4200 för deras lidande.

Virlan är tidigare dömd till böter 2017 för att som medlem i den så kallade ”narkotikaligan” som var verksam i åländska skolor ha misshandlat en pojke så att pojkens ansikte blev helt sönderslaget. I samband med verksamheten inom narkotikaligan dömdes han också för att tillsammans med en annan gängmedlem ha brutit sig in i en privat bostad och misshandlat och pistolhotat två offer. Då dömdes han till endast 30 dagars villkorligt fängelse för hemfridsbrott och misshandel.

Domen har inte vunnit laga kraft.

Temabild