Kategorier
Nyheter

Så har Mats Adamczak hittills använt corona-bidraget på €100 000 från Fredrik Karlström

Det bidrag som näringsminister Fredrik Karlström (M) gav till Mats Adamczaks förening Företagarna på Åland (FPÅ) för att sponsra innovationer och som Adamczak fick i uppdrag att förvalta har hittills i stor utsträckning gått till Adamczak själv. Detta visar en genomgång av föreningens redovisade kostnader för maj månad.

I början av april tecknade minister Karlström avtal med Adamczak för ett bidrag på €100 000 av skattebetalarnas pengar till hans förening för att de i sin tur skulle stöda innovativa idéer bland ålänningarna för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av corona-pandemin.

 

Gavs tjänst utan upphandling eller anställningsförfarande

Företagarna på Åland leds av Adamczak och i avtalet med landskapsregeringen ges föreningen också rätt att använda bidragspengarna för att avlöna en projektledare. Adamczak nämns vid namn av Karlström i avtalet som föredragen projektledare, vilket är ett unikt privilegium då det annars inom Åländsk förvaltning hör till ovanligheterna att enskilda privatpersoner utnämns till lukrativa tjänster utan att en anställning har skett i enlighet med god förvaltningssed.

Totalt €6700 av skattebetalarnas pengar har betalats ut till Adamczak i ersättning för 223 timmars arbete. Utgifterna har redovisats som personalkostnader för Företagarna på Åland, men i praktiken har Adamczak fått betalt genom att fakturera via sitt eget företag.

 

Bidragspengar till lokala medier

Facebook-diskussioner med företagare, samtal med Carina Sommarström, skapande av videor, samtal med politikern Mats Perämaa (L), samtal med Göran Djupsund och samtal med Anton Nilsson med flera har fakturerats till beloppet €30 i timmen av Adamczak.

Det mesta av de fakturerade timmarna under april hör till ett projekt med banor för så kallad discgolf runtom på Åland, inklusive 15 timmar för förberedelser och ”komma igång”, men också för att ge intervjuer i de socialdemokratiska tidningarna Åland och Nya Åland.

Bägge tidningar har själva tagit del av bidragspengarna för att publicera annonser: Drygt €700 till tidningen Åland och drygt €650 till tidningen Nya Åland. Radiokanalen Steel FM drivs av Fredrik Karlströms fru och har fått €1100 av skattebetalarnas pengar för att annonsera om projektet.

Företaget Samba Media drivs av Carina Sommarström och har på uppdrag av Adamczak fakturerat landskapsregeringen €500 för att hålla en digital presskonferens med Karlström och Adamczak för att marknadsföra discgolf.

 

Åtta projekt har hittills beviljats stöd av FPÅ

De största summorna från bidragspengarna har gått till reklambyrån Winter, som i två rater fakturerat knappt €13 000 för något de kallar ÅlandBoost, som inte finns tillgängligt för allmänheten ännu.

Mats Adamczak försvarar tillsättandet av honom själv som projektledare när Ålands Nyheter talar med honom:

– Mycket av min tid har gått åt att gå igenom de olika ansökningarna till innovationsstöd. Det är 8 stycken som har blivit godkända och lika många som fått avslag. Cirka €28 000 är godkända.

– När det gäller innovationsprojekten som jag är projektledare i så har det handlat om att ta fram helt nya lösningar och med frisbeegolfen försökt få till markområden i 16 olika kommuner på rekordsnabb tid, så att turistföretagarna kan ha nytta av det redan i år. Vi kommer att få igång 16 banor under detta år och redan nu är nio banor spelbara. Normalt sätt tar det 3-5 månader att få igång en bana och vi får igång över 10 på samma tid.

– Enligt ÅSUB lämnar en besökare i snitt €58/dygn och vi räknar med att det kommer ca 2000-3000 finländare i sommar redan och stannar minst fyra nätter, så detta är en investering som kommer att betala tillbaka sig rekordsnabbt.

Varför upphandlade eller utannonserade FPÅ inte uppdraget som projektledare?

– Innovationsstöden och innovationsprojekten skall hanteras av FPÅ. Det betyder att någon/några i FPÅs styrelse har projektledar-rollen eller delar på den rollen. I och med att vi jobbar i projektform i vår förening, vi har ingen anställd om du jämför med Ålands Näringsliv eller Visit Åland utan vi jobbar mot timarvode, om det är något som vi måste sätta ner mera tid på.

Vad gör dig mer kompetent än någon annan att leda projektet?

– Många av innovationslösningarna innehåller olika moment av digitala lösningar och med det har jag jobbat sedan 1998. Jag kan förutom teknik och IT även marknadsföring i och med att jag har arbetat med i 10 år. Jag håller föreläsningar i det på Ålands högskola sedan 2011. Det betyder att jag kan förbereda ärendena till styrelsen så att de kan ta bra beslut angående vem som skall få stöd.

Tjänster som projektledare brukar som regel utannonseras, varför gjorde FPÅ inte detta?

– Se svar ett.

Köpta tjänster som överstiger €10 000 i värde ska i regel konkurrensutsättas inom projekt, varför gjorde FPÅ inte detta?

–Alla projekt som vi har handlat upp har konkurrensutsatts, minst två andra leverantörer har gått förfrågan.

Hur stor summa har du för avsikt att fakturera till dig själv före projektet avslutas?

–FPÅ har räknat med att cirka 10% – 15% kommer att gå till administrativa uppgifter i detta projekt.

Vad har Winter uträttat för de två fakturorna på över €6000 styck?

– Winter har utvecklat Ålandboost som är klar att använda när tiden är mogen och vi i styrelsen räknar med att i september/oktober när nästa fas i Corona-krisen dyker upp. Då kommer den att aktiveras.

Varför har du fakturerat LR för att ge intervjuer i tidningarna Åland och Nya Åland?

– Jag har inte tagit betalt för intervjuerna, däremot så har jag tagit fram underlag till som använts vid intervjuerna.

– Till sist. Det finns ett antal innovationsstöd som har blivit beviljade av FPÅ, men som ännu inte fått pengarna av Näringsavdelningen, för det sker först när deras arbete är godkänt av FPÅ. Därav syns de inte ännu i redovisningarna från LR.

Enligt avtalet med minister Karlström får FPÅ och Adamczak €100 000 av skattebetalarnas pengar att disponera ända fram till 2022. Föreningen har också beviljats ett bonusbidrag på €100 000 av skattebetalarnas pengar av Torbjörn Eliasson (C) för att bygga discgolf-banor på Åland.

Foto: Rob Watkins