Kategorier
Nyheter

Sämre fiske på grund av Covid-19 säger lobbyorganisationer

Nappar det sämre och fastnar färre fiskar på näten nu i coronatider? Ja – åtminstone enligt Ålands och Finlands regeringar, samt särskilda lobbyorganisationer.

Landskapsregeringen och Finlands regering vill nu att även fiskerisektorn ska få bidrag av skattebetalarans pengar för det kinesiska viruset Covid-19. Allt från blygsamma €3000 till maximalt €120 000 för de allra girigaste företagsägarna. Förslaget kom från Finlands regering och får landskapsregeringens bifall, via näringsminister Fredrik Karlström (M).

”Syftet med förordningsförslaget är att dämpa de negativa ekonomiska kon- sekvenserna inom fiskerisektorn till följd av covid-19-epidemin genom att trygga företagens likviditet.”, står det att läsa i minister Karlströms brev till Finlands Jord- och skogsbruksministerium.

Hittills finns inga bevis för att fiskar kan få viruset. Lobbyorganisationerna Ålands fiskare och Ålands fiskodlarförening är likt landskapsregeringen positiva till mer bidrag för sina sektorer.

Temabild