Kategorier
Nyheter

Sjögräs finkammas vid fem broar

Trafikminister Mika Nordberg (M) beslöt att anta anbudet från Alleco AB på knappa €17 700 för naturinventeringar under vatten inför kommande broutbyten runtom Åland under 2017-2027.

Fyra anbud hade inkommit, men Allecos vrakpris gjorde att bolaget kammade hem uppdraget. Det dyraste anbudet, från en annan firma, låg på drygt €52 000.

Alleco kommer att gå till botten med sina undersökningar och finkamma trådalger samt bestånden av annan marin flora vid Djurholmssunds bro, Långholmströms bro, Kastörsbron, Askörsbron samt Dånösundsbron.

Trafikavdelningen ska också kunna göra tilläggsbeställningar för ytterligare inventeringar, där bolaget har att följa en strikt manual, framtagen av svenska Naturvårdsverket, i sitt förfarande. I manualen stipuleras obligatorisk utrustning vid inventeringarna såsom bland annat åror, ankare, sjökort och korvsmörgåsar.