Kategorier
Nyheter

Sjögräs ska undersökas med ekolod

Ålands landskapsregering beviljade ett bidrag på €145 000 från Europeiska havs- och fiskerifonden till Ålands landskapsregering.

Pengarna kommer att användas till att i samarbete med Åbo Akademi och Husö biologiska station göra en inventering av värdefulla arter. Därefter kommer kartor över de olika arternas utbredning att tas fram.

Förutom arbetsinsatserna från Åbo Akademi kommer landskapsregeringen att bistå med ”åtminstone” två tjänstemän under 6-8 månader. Kartorna över undervattensmiljön kommer att göras tillgängliga för allmänheten på samma vis som redan har gjorts i Finland.

Husö biologiska station har redan kartlagt bland annat sandbankar och rev. De nya undersökningarna kommer att fokusera på västra och norra Åland, där ingen kartläggning hittills skett.

Inventeringarna kommer att ske med hjälp av dykare och videokameror som sänks ner. Man kommer också att testa ett ekolod som är specialbyggt för att registrera undervattensvegetation. Bland annat blåstång, bandtång, kransalger och blåmusslor är särskilt intressanta i undersökningen.

Landskapsregeringens ansökan till landskapsregeringen

Foto: www.fotoakuten.se