Kategorier
Nyheter

Skärgårdsbo dömdes för innehav av barnpornografi

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 19/23

Tingsrätten dömde en åländsk skärgårdsbo för innehav av barnpornografi. Förutom straff yrkade åklagaren på att egendomen skulle förverkas och på att mannen skulle betala en brottsofferavgift på €80 till staten.

Enligt åklagaren hade Ingmar Hans Göran Eklund haft sammanlagt 35 CD-skivor med över 11 000 bilder som visar barn på ett sedlighetssårande sätt, samt fem sedlighetssårande filmer. Utav dessa hade 11 614 bilder varit av klass 1, 28 bilder av klass 2 och en bild av klass 3 enligt Centralkriminalpolisens skala.

Förutom detta menade åklagaren att Eklund haft 94 sidor med fotografier som på ett sedlighetssårande sätt visar barn. Dessa hade varit av klass 1. Materialet hade beslagtagits under en husrannsakan och Eklund erkände allt.

Tingsrätten dömde Ingmar Hans Göran Eklund, född 1947, till 90 dagars villkorligt fängelse för innehav av barnpornografisk bild. Han ska också betala en brottsofferavgift på €80 till staten. Domen har inte vunnit laga kraft.