Kategorier
Nyheter

Skärgårdsgobbe tog Stockholmare i örat så hårt att han kunde höra tunnelbanan susa

SOTTUNGA Utflykten till skärgårdsparadiset slutade med blodvite för en besökare från Stockholm, efter att en skärgårdsgobbe tog honom i örat så hårdhänt att han flera månader efter kunde höra hur tunnelbanan susade i örat. Åklagaren yrkade på straff för misshandel och olaga hot.

SOTTUNGA Utflykten till skärgårdsparadiset slutade med blodvite för en besökare från Stockholm, efter att en skärgårdsgobbe tog honom i örat så hårdhänt att han flera månader efter kunde höra hur tunnelbanan susade i örat. Åklagaren yrkade på straff för misshandel och olaga hot.

Det var i september 2019 som holmgången ägde rum. När Stockholmaren hade kommit till sin residens på Sottunga och parkerat, fick han syn på sin granne – den 77-årige Sottungabon – som kom stegandes fram till honom när han satt och plockade med sin mobiltelefon. Sottungabon hade reppat yuppienallen ur näven på den oförstående Stockholmaren. Därefter fick Stockholmaren en lång avhyvling av den ettrige Sottungabon, som upplyste besökaren att ”Stockholmare inte ska tro att de är något”. 

Strapats på klippa

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 19/96

För att få sitt budskap fram ordentligt, hade Sottungabon tagit den urbana besökaren i örat. Enligt domstolsprotokollet var Sottungabon ingen storväxt person. Stockholmaren hade hanterat situationen enligt svensk doktrin och stått passiv och tänkt för sig själv ”fan, det här går ju inge bra”, medan den ettrige skärgårdsbon hängde och slängde i hans öra ute på en klippa, så att det ”knakade och brakade”. Ortsbon hade enligt Stockholmaren hängt i hans öra med hela sin kropp under rekordlånga 3-6 minuter, samtidigt som han berättat att ”Stockholmare inte är mycket att lita på”, samt förtäljt mycket annat.

 

Nävhöttning ingav fruktan

När Sottungabon till sist släppte taget om örat tog han istället till nävarna, som han höll upp mot Stockholmaren. Sottungabon hade uppmanat besökaren att han ”aldrig någonsin får berätta för någon annan” om händelsen. Stockholmaren hade bett skärgårdsbon om lov att få berätta för sin fru att han blivit tagen i örat, men det blev blankt nej. Sottungabon erbjöd också Stockholmaren att få smaka på knytnävarna nästa gång han kom på besök och Stockholmaren blev rädd för att få sig en snyting. Raseriet hade lugnat sig hos ortsbon, som sedan lämnade platsen.

 

Road rage var motiv till brott

Blodet forsade från Stockholmarens öra i sådana mängder att till och med hans skor fylldes med blod. Han ringde 112 och fick bli ompysslad av en lokal sjuksköterska, istället för att gå runt och plaska. Sjuksköterskan tog bilder av skadorna och redde upp såren. Stockholmaren hade hört ett väldigt oljud i örat när han blev överfallen och susningar genast efteråt. Med tiden hade susningarna avtagit, men när han är i en tyst omgivning hör han ”ett oljud som påminner om tunnelbanan”, som är konstant. Oljudet har stört hans sömn.

Orsaken till konflikten hade enligt Stockholmaren legat i en dispyt om huruvida han fick köra på vägen till sin residens, som han kört på i 55 års tid.

 

Riklig blodsutgjutelse

Skärgårdsbon medgav också själv till örtaget, men yrkade på att det skulle räknas som enbart lindrig misshandel. Han nekade till att ha uttalat några hot. Han kom inte till rättssalen, utan meddelade sina ståndpunkter via sitt ombud. Tingsrätten fick också titta på bilderna från blodbadet och ta del av ett par läkarjournaler, där det konstaterades tecken på inflammerad hörselgång och trumhinna.

Tingsrätten bedömde att misshandeln inte kunde anses vara ringa, med tanke på den ”rikliga blodsutgjutelsen”, samt på grund av kränkningen av Stockholmarens ”kroppsliga integritet”. Vad gällde hoten gick tingsrätten också på Stockholmarens linje, då hans berättelse bedömdes som trovärdig.

John Göran Jansson, född 1942, dömdes av tingsrätten till €1650 i böter för misshandel och olaga hot. Han ska ersätta sitt offer €500 för lidande och €133 för andra kostnader, samt erlägga en brottsofferavgift på €80 till staten. Han har genom sitt ombud anmält missnöje med domen, som inte har vunnit laga kraft.