Kategorier
Nyheter

Skärpt straff: Hamnchefen Leif Ahlqvist döms till 8 månaders fängelse för korruption

MARIEHAMN Åbo hovrätt avslår överklagan och skärper istället straffet för Mariehamns tidigare hamnchef Leif Ahlqvist, som ifjol dömdes av Ålands tingsrätt för korruption till en minimal bötessumma, efter att ha gynnat sin sons företag med över €110 000 från hamnbolagets pengar. Utav dessa ansågs högst halva summan ha varit en del av brottet. Totalt hade det rört sig om 39 fakturor och Ahlqvist hade också själv godkänt fakturorna efteråt.

DOKUMENT

Åbo hovrätt R 21/16

Både åklagaren och Ahlqvist hade överklagat den domen till hovrätten. Åklagaren ville ha ett strängare straff, medan Ahlqvist ville bli helt frikänd.

Åklagaren ansåg att Ahlqvists förfarande som helhet varit grovt och långvarigt, samt att han upprepade gånger brutit mot flera bestämmelser.

Ahlqvist ansåg att han skulle frikännas, eftersom det inte var någon hemlighet att han var släkt med sin son och att hans överordnade hade accepterat omständigheterna.

Enligt Ahlqvist hade han anlitat sonens firma för att det var rysligt bråttom med vissa arbeten och de inte skulle haft tid att upphandla dem. Det rörde sig om vattenläckor, akuta brister i el-systemet och lokaler för Tullen. Varken Mariehamns stad eller konkurrerande elfirmor hade haft några yrkanden efter att gärningen upptäckts.

Ett halvt dussin vittnen var kallade till hovrätten, inklusive veteranpolitikern Roger Jansson, som berättade att han 2014 blivit informerad om att Ahlqvist direktupphandlade tjänster från sin sons firma. I tidigare polisförhör skulle Jansson ha sagt att han inte kände till saken före 2015.

Från vittnena framkom det att Ahlqvist överordnade inte hade haft någon kännedom om att han som jävig anlitat sin sons firma utan upphandling, och dessutom verkat dölja sina gärningar:

”Med stöd av X berättelse har det blivit utrett att Leif Ahlqvist hade följt upphandlingsreglerna i andra ärenden och diskuterat dessa med sin överordnade, men försummat sina tjänsteplikter när det kommer till upphandlingar av sin sons elfirma. Ostridigt är att Leif Ahlqvist inte hade dokumenterat eller diariefört sina beslut och således har hän brutit mot Mariehamns stads upphandlingsanvisningar”

Åbo hovrätt dömer Leif Ahlqvist för grovt missbruk av tjänsteställning och hans straff skärps från lite böter till 8 månaders villkorligt fängelse.

”Brottet är att betraktas som allvarligt eftersom Leif Ahlqvist har brutit mot de mest centrala bestämmelserna vars syfte är att garantera alla anbudsgivare en likvärdig och icke-diskriminerande behandling vid offentlig upphandling och förebygga korruption. I straffmätningen har tagits i beaktande att brottet har bestått av ett stort antal beslut samt att den eftertraktade nyttan har varit både ekonomisk uppgående till ett betydande belopp och indirekt i form av möjlighet att etablera sig på marknaden. Vid bedömningen bar hovrätten till Leif Ahlqvists fördel beaktat den tid som förflutit frän gärningstiden.”

Ahlqvist är numera pensionerad från sin tjänst.