Kategorier
Nyheter

Snart enklare att starta aktiebolag

Kravet på minst €2500 i kapital för bildandet av ett aktiebolag i Finland är på väg att försvinna. Kravet togs i bruk 1978 i aktiebolagslagen, men enligt Justitieministeriet behövs minimikapitalkravet inte längre och har redan avskaffats i de flesta andra EU-länder.

– Finlands ekonomi bygger på företagsamhet. Ändringen som nu föreslås hjälper i synnerhet små företag. Det är viktigt att även små företag kan dra nytta av de fördelar som aktiebolagen har, säger justitieminister Antti Häkkänen i ett pressmeddelande.

Enligt ministeriet ska lagen underlätta för egenföretagare och så kallade ”microföretag”. I propositionen står det att ”Syftet med förslaget är att underlätta yrkesutövning utan personligt ansvar.”

Kraven på revision av inbetalt aktiekapital kommer också att lindras och föreslås gälla endast för offentliga aktiebolag eller privata aktiebolag som har ett aktiekapital större än €80 000.

 

”Överreglering” ska lindras
Även för större aktiebolag föreslås en lindring av aktiekapitalskravet. För närvarande krävs ett minimikapital på €80 000 för att kunna bilda ett så kallat ”publikt” aktiebolag som kan sälja sina aktier på börsen, vilket är det strängaste i Europa. Justitieministeriet kallar kravet ”en nationell överreglering” och föreslår en sänkning till €25 0000 – €50 000.

Lagförslaget är nu på remiss till den 24e september och regeringen vill att ändringarna träder i kraft så snart som möjligt efter det.

Bilden är ett montage. Foto: Panu Kajova, Kaique Rocha