Kategorier
Nyheter

Stadspolitiker ska tvinga barn till träffar med sexförening

Mariehamns stadsstyrelse beslöt under sitt senaste möte att stadens grundskolor ska kunna tvinga eleverna till träffar med sexföreningen Regnbågsfyren. Detta på förslag av stadsdirektör Barbara Heinonen. Beslutet togs av politikerna Jörgen Pettersson (C), Jonny Andersen (L), Julia Birney (L), Nina Lindfors (M), Tony Wikström (S), Clas Öfverström (M) och Elin Sundback (S). Fristående ledamoten Birgitta Johansson ville istället att ärendet skulle skickas på remiss till föreningen Hem och skola.

 

”Låt skolorna vara fria från politisk påverkan”
Lagtingsledamot Stephan Toivonen (ÅD) hade i april lämnat in en motion för att skolbarn i Mariehamn själva ska få välja ifall de vill delta i träffar med föreningen eller inte. I motionen skrev Toivonen att det råder en ”bred enighet i Finland om att låta skolorna vara fria från politisk påverkan” samt att Regnbågsföreningen är en förening med politiska innehåll och syften.

 

 

Motionen skickades till bildningsnämnden, som ledd av Henrik Boström (M) menade att barnen måste tvingas till möten med Regnbågsfyren för att ”främja demokratiska värderingar, internationell förståelse, jämställdhet mellan könen och fredsvilja”.

Bildningsnämnden konstaterade också att Regnbågsfyren, som leds av ordförande Martha Hannus, är en partipolitiskt obunden förening. Enligt föreningen själv är dock politisk påverkan en av föreningens viktigaste verksamheter, bland annat för att motarbeta traditionella familjeförhållanden mellan man och kvinna genom att ”arbeta för att minska heteronormativiteten i samhället”.

 

Föreningen prioriterar att rekrytera ungdomar
När Hannus tillträdde som ordförande 2016 sade hon i en intervju att hon ville ”prioritera att få in ungdomar i sin verksamhet”. I föreningens reklam på sociala medier bjuds ungdomar in till fika, kakor och att komma och titta i tidningar med karlar i badbyxor. Föreningen bjuder även in till ”myskvällar” och ”spelkvällar”.

 

Skolor ska uppmuntra barn till transsexualism
Så sent som ifjol skickade Hannus ett brev till landskapsregeringen, där hon krävde att hennes förenings åsikter ska stiftas in i den nya grundskolelagen och att personalen på åländska skolor ska söka upp utsatta barn i puberteten och försöka påverka dem i riktning till transsexualism. Samma krav har Regnbågsfyren vädrat på sociala medier, där verksamhetsledare Sofia Enros skrivit:

”Idag inkluderar inte den åländska läroplanen könsidentitet och transfrågor. Det måste bli ändring på det!”

Dessa krav har fått bifall av Petra Brunila, som sitter i Utbildningsbyråns referensgrupp för att ta fram en ny läroplan för åländska skolor. Enligt Regnbågsfyren ska vuxna och barn som lider av identitetskriser ”korrigeras” med hormoninjektioner och kirurgiska ingrepp för att vanställa deras könsorgan. Föreningen ordnar också träffar med föräldrar som tycker att deras barn är transsexuella och ”bistår med stödverksamhet när en person behöver extra stöd i samband med en könskorrigering”.

 

Ovanligt med yttre organisationer i skolundervisningen
Ålands Nyheter har frågat rektorerna i Mariehamns grundskolor ifall deras elever kommer att tvingas att delta i träffar med Regnbågsfyren, och från vilken årskurs träffarna ordnas. Andreas WiklundYtternäs skola svarar att skolan inte anlitat Regnbågsfyren under hans tid som rektor.

– Det är ovanligt att man anlitar yttre organisationer i undervisningen förutom Röda korset, Unicef, Rädda Barnen, Ålands sjöräddning etc, säger Wiklund.

– Vi informerar alltid föräldrarna om skolans verksamhet.

Wiklund berättar att skolan utgår från att eleverna ska närvara vid all undervisning, förutom vid religionsundervisningen.

Rektor Mikael Rosbäck för Strandnäs skola och rektor Anders Eriksson för Övernäs skola har inte svarat när Ålands Nyheter upprepade gånger sökt dem. Eriksson gick i februari ut i åländsk media med en insändare där han hyllade Regnbågsfyrens aktivitet inom hans skola och kallade verksamheten en ”dundermedicin för trygghet”.

 

Wille Valve (M)

Föreningen fick €60 000 i bidrag av LR för att söka upp barn
Föreningen finansieras av landskapsregeringen och så sent som i februari i år beviljade socialminister Wille Valve (M) ett bidrag på €58 000 till föreningen för att söka upp barn i åländska skolor och skicka sitt material till barn i åländska daghem. I lokala medier har Valve försvarat bidraget med att skriva att Regnbågsfyrens besök i grundskolorna har varit ”mycket uppskattade” och att han ser Regnbågsfyrens aktivitet riktad mot barn som ett ”viktigt medel för att nå regeringsprogrammets bredare mål om att motarbeta diskriminering”.

Martha Hannus belönades av landskapsregeringen för sina åsikter i augusti i år, då kansliminister Nina Fellman (S) på en enskild föredragning tillsatte henne som ordförande för en arbetsgrupp som ska ”utarbeta en handlingsplan för trivsel, trygghet och möjligheter för HBTQIA-personer på Åland”.

 

Vladimir Putin

Liknande verksamhet förbjöds i Ryssland 2013
Den sorts verksamhet som Regnbågsfyren får betalt för av landskapsregeringen för att bedriva mot barn i åländska skolor och daghem förbjöds i Ryssland 2013, då president Vladimir Putin undertecknade en lag som parlamentet tagit fram för att ”skydda barn från information som är skadlig för deras hälsa och utveckling”.

Den ryska lagen väckte starkt motstånd i västerländsk media och bland europeiska politiker. Enligt lagen kan organisationer eller personer som sprider ”propaganda för icke-traditionella sexuella förhållanden” som riktas mot minderåriga dömas till upp till €65 i böter och deporteras från Ryssland.