Kategorier
Nyheter

Statistikcentralen varnar för den pågående utrotningen av finska folket

Den genetiska utrotningen av Finlands befolkning som pågått under hela 2000-talet fortsätter och nu varnar även Statistikcentralen för de långtgående konsekvenserna av att nationen utplånas: ”På lång sikt ligger fruktsamheten på en ohållbar nivå med tanke på åldersstrukturen”, skriver de i ett pressmeddelande.

I år är det fjärde året i rad som det föds färre än 50 000 barn i landet, på grund av det katastrofala fruktsamhetstalet hos finska kvinnor, som ligger på 1,45 barn per kvinna. Året 2021 är också det sjätte året i rad som det dör fler än det föds i Finland.

Landets makthavare har varit framgångsrika med att övertyga de finska kvinnorna till att ge sin livskraft till att betala dem skatter och räntor istället för att bilda familj. Nu betalas priset i form av att den arbetsföra befolkningen har minskat med 136 000 människor under de senaste 10 åren.

Statistikcentralen skriver att det kommer att dö 700 000 fler finländare än vad som föds under de kommande 40 åren under rådande utveckling – en folkutrotning värre än alla krig och svältår i Finland hittills.

Under fjolåret var Åland, Nyland och Birkaland de enda landskap med en ökande folkmängd i Finland. För Ålands del berodde det på inflyttning, då de åländska kvinnornas fruktsamhetstal nästan är lika låga som resten av landets. Från och med 2034 kommer folkmängden att börja minska i Finland i takt med att äldre dör och därefter fortsätta sjunka.

 

Befolkningspyramiden visar hur finländarna utrotas

”Om nivån förblir oförändrad kommer det att födas färre än 40 000 barn per år på 2060-talet. På lång sikt ligger fruktsamheten på en ohållbar nivå med tanke på åldersstrukturen”, skriver Statistikcentralen.

Från vänsterhåll har politiker, journalister och akademiker förespråkat att landet ska ta in fler invandrare för att ersätta finländarna i takt med att de utrotas. Enligt deras perspektiv är invånarnas huvudsakliga uppgift att tjäna välfärdsstaten med sina skatter och om konsekvensen av välfärdspolitiken är att folket dör ut ska de ersättas med andra folkgrupper.

Att vända trenden och kunna återställa folkmängden kommer att ta oerhört lång tid, ifall kommande generationers finska kvinnor inte ökar sitt barnafödande kraftigt.

Källa: Statistikcentralen