Stöldvågen: Svensk artist döms för plundring av åländsk skola

MARIEHAMN En svensk musikartist dömdes av tingsrätten till ovillkorligt fängelse, efter att han tagit sig in på en skola i Mariehamn och plundrat den på 17 Ipads och en server, totalt värda nästan €8000.

Åklagaren yrkade på att Magnus Monn, även känd under artistnamnet ”Existensminimum”, skulle dömas för grov stöld och få ett tidigare villkorligt fängelsestraff verkställt, samt dömas till skärpt straff på grund av likgiltighet inför lagen. Monn erkände stölderna av 17 Ipads och deras tillbehör. Han bestred att han skulle ha stulit en Mac mini-server eller att han skulle ha förstört egendomen.

 

Fångades på övervakningskamera

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 19/213

Ur stillbilder från en övervakningskamera kunde Monn synas cyklandes på Övernäs skolas skolgård en fredagskväll i augusti i år. Fyrtio minuter senare syns han cykla bort med en låda på pakethållaren. Strax därpå återvänder han och cyklar sedan iväg med en stor svart plastpåse på cykelstyret.

Delar av stöldgodset hade upphittats i Badhusparken i närheten av skolan några dagar senare och omhändertagits av polisen. Elva Ipads var sönderslagna och en konstaterades fungera. Två andra Ipads hade upphittats i parken av ett vittne och återlämnats till skolan. Monns egen bostad låg i närheten av brottsplatsen.

 

Magnus Monn, a.k.a Existensminimum

 

Nekade till vandalsim

Monn berättade själv att han varit berusad när han begick brottet. Han hade sett att en dörr varit på glänt när han åkte förbi och gått in och hittat lådan där Ipads förvarades. När han vaknade nästa morgonen hade han sakerna i sin lägenhet och fick ångest över sitt tilltag. Han insåg att det skulle gå att spåra elektroniken till honom.

Enligt Monn själv hade han för avsikt att ställa stöldgodset på en plats där någon skulle hitta det och lade sedan en sopsäck över. Han trodde att de skulle spåras dit med hjälp av den inbyggda sökfunktionen. Nästa kväll hade han gått för att titta ifall lådan var kvar och fick se sakerna sönderslagna och utspridda. Han menade att det inte varit han som slagit sönder Ipadarna och påtalade att han inte skulle haft något att vinna på det. Eftersom elektroniken hade texten ”Mariehamns stad” inetsad visste han att han inte kunde sälja Ipadarna.

När han senare satt häktad fick han samvetskval och berättade för polisen var han gömt stöldgodset. Polisen påträffade lådan med den sönderslagna elektroniken.

 

”Tillfället gjorde tjuven”

Monn menade att han varit berusad och nyfiken och att ”tillfället gjort tjuven”, snarare än att han haft något egentligt mål med sina handlingar. Senare hade han känt ånger för att han stulit barnens skolmaterial. 

En person ur skolans personal var kallad att vittna och berättade att Ipadarna hade haft sin sista kontakt med skolans system vid 22-tiden kvällen ifråga. De måste vara inom skolans lokaler för att vara inom räckhåll för signalen. Mac mini-servern hade senast varit uppkopplad vid 19-tiden före den blev okontaktbar. Den hade befunnit sig i samma rum, några meter från där skolan förvarade sina Ipads Tingsrätten konstaterade att det fanns tillräckliga bevis för att Monn också stulit miniservern.

Huruvida Monn var den som förstört stöldgodset kunde tingsrätten inte avgöra, men i domen konstaterades det att det ändå är han som bär det ekonomiska ansvaret för egendomen som förstörts. Tillgripandet ansågs av tingsrätten inte kvalificera som grov stöld, då dörren varit olåst, även om det monetära värdet på egendomen varit högt och egendomen också haft ett värde i skolans undervisning.

 

Digert brottsregister

I somras dömdes 45-årige Monn till ett 15 månaders villkorligt fängelsestraff för lindrig förskingring, stöld, snatteri, grov stöld, narkotikabrott, innehav av inbrottsredskap och rattfylleri. Han har dessutom tidigare dömts ett flertal gånger för stölder begångna 2002, 2003, 2008, 2010 och 2016. Det var så fjuttigt att tingsrätten ansåg att det inte fanns någon grund för åklagarens yrkande om straffskärpning.

Magnus Arne Monn, född 1974, dömdes till 10 månader och 15 dagars ovillkorligt fängelse för stöld och narkotikabrott. Han ska ersätta Mariehamns stad drygt €6000 för den stulna och förstörda egendomen. 

Skattebetalarna dömdes till att ersätta Monns försvarsadvokat knappt €1000 för hennes arbete. Domen har inte vunnit laga kraft och Monn har anmält missnöje med domen i sin helhet.