Stor uppslutning i protest mot vaccinations-pass i Mariehamn

En ljusmanifestation arrangerad av medborgargruppen ”Ja till frihet – Nej till Covidpass” lockade hundratals ålänningar till självstyrelsegården i Mariehamn igår kväll. Under drygt en veckas tid har gruppens medlemmar tänt ljus på platsen och gårdagens samling var en avslutning av manifestationen. På bara några veckor har gruppen samlat närmare 1000 medlemmar på Facebook – varav den stora majoriteten är kvinnor.

Demonstrant med Ålands flagga
Demonstrant med Ålands flagga

Under kvällen uppträdde en kör med sånger som ”Tänd ett ljus” och passande nog ”We’re not gonna take it”. Arrangörerna har varit noggranna med att påpeka att demonstrationen inte är mot vaccinen i sig, utan mot införandet av diskriminerande vaccinations-intyg i samhället.

Nyblivne lagtingsledamoten Johan Lindström från Åländsk Demokrati höll ett tal där han framhöll att införandet av vaccinations-pass strider mot mänskliga rättigheter.

– Ingen människa ska behöva vacciner sig mot sin egen vilja och ingen har rätt, varken stat eller människa att diskriminerar de som inte vill eller kan vaccinera sig. Min kropp, mitt val måste gälla även här!

Lindström talade om hur vaccinations-pass och tillhörande register med människors hälsouppgifter enligt honom strider mot Nürnbergkonventionen och människors rätt att skyddas mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Lindström kritiserade också den hårda jargongen mot vaccin-vägrare, som hastigt blommat upp.

– När passmotståndarna gör sin oro hörd så misstänkliggörs de snabbt som ”antivaxxare”, ”foliehattar”, ”konspirationsteoretiker” och så vidare.

– I folkhälsans namn ägnar nu stater världen över sig åt social utpressning där man steg för steg utesluter eller förbjuder de utan covid pass att deltaga i sociala och kulturella evenemang, resa fritt eller samlas i större möten. Det håller till och med på att gå så långt att man inte ens får gå till sitt jobb.

En annan talare var Anna Ritamäki-Sjöstrand, tidigare lagberedare för landskapsregeringen. Hon påpekade att de nya smittskyddslagarna är luddiga och otydligt formulerade, trots att de inskränker på grundlagen.

– Enligt självstyrelselagen är lagstiftningen riksbehörighet, men landskapets förvaltningsbehörigheten så besluten borde fattas här. Politikerna vill nog, men vågar de!?

I sitt tal kritiserade Ritamäki-Sjöstrand särskilt den nya lagen som ska tvinga vårdpersonal att ta covid-vaccin för att behålla jobben. Enligt lagen ska man kunna uppvisa ”särskilda skäl” för att slippa, och Ritamäki-Sjöstrand påpekade att ett sådant skäl är att garantera patientsäkerheten – vilket möttes av applåder.

Rene Janetzko från Obunden Samling höll tal och berättade om hur han redan sett en liknande samhällsutveckling under sin uppväxt i kommunistiska Östtyskland.

– Idag ser vi hur friheten och demokratin våra förfäder kämpade för, step by step blir inskränkt för människor som inte tänker som mainstream-medierna, politiken och myndigheter vill, utan vågar ta upp kampen för yttrandefrihet, självbestämmanderätt och integritetsskydd.

– Jag är stolt över att jag inte gick med på agendan som ägde rum i Östtyskland under min uppväxt, satte mig emot den och sedan deltog i demonstrationerna som gjorde att muren föll. Jag har sett hur en liten rörelse växte till en stor folkmassa som fällde en regim. Idag känner jag samma anda. Jag vill kunna se mina barn och barnbarn i ögonen, ja, vill själv kunna se mig i spegeln för att kunna säga att jag gjorde vad jag kunde. Därför är jag här ikväll.

Janetzko jämförde Covid-19 med influensan i ”farlighet och dödlighet” och menade att rädslan i sig är ett värre virus, med större samhällsskador till följd.

– Ett covidpass är ett bra kontrollverktyg för att uppfostra människor till social lydnad som i sin tur blir belönad med rättigheter och frihet man får tillbaka eller man inte förlorar. Med ett covidpass strävar vi mot ett totalitärt samhälle, ja mot en hälsoapartheid då ordet frisk ersätts med orden misstänkt smittsam.

Fotografier från en av arrangörerna, Irene Mattsson

 

En demonstrant uttryckte sitt missnöje mot bankiren Anders Wiklöfs tidningar