Kategorier
Nyheter

Svårare att få bidrag för solenergi för privatpersoner

Många penningsugna ålänningar har genom åren passat på att utnyttja landskapsregeringens bidrag för solpaneler och solfångare som installeras på den egna bostaden. Nu ska det istället bli lite svårare att plocka ut pengarna, efter ett beslut av utvecklingsminister Alfons Röblom (HI).

Installationer av solfångare för värme kommer inte alls att ge några bidrag längre, då minister Röblom menar att de flesta istället väljer att installera elektriska solceller, även för uppvärmning. Dessutom kommer kraven för att erhålla den maximala bidragssumman om €2500 att höjas från 3,5kW till 6,25kW för egnahemshus och till 12,5kW för flerbostadshus. Maxbidraget för flerbostadshus sänks också till €5000.

Enligt Röblom kommer de höjda kraven och sänkta bidragen att ”öka andelen egenproducerad el”.

Fiskodlingar ska tidigare ha varit uteslutna från att få bidragspengar för solceller, men får nu också komma i åtnjutande av skattepengarna. Som mest kan ett företag mjölka ut €10 000 i bidrag för sina solceller.

På bilden: Alfons Röblom, foto: landskapsregeringen