Kategorier
Nyheter

Svaren är inne från Ålands Nyheters läsarenkät

”Oberoende. Inget hymlande, raka puckar.”

”Orädd grävande journalistik vilket saknas på Åland”

”Tvekar inte att berätta sanningen utan omskrivningar.”

”Rakt fram, inget hycklande.”

”Ärligheten, att våga rapportera saker som andra nyhetskällor tiger om” 

Detta är några utav de hundratals omdömen som ni läsare gett Ålands Nyheter i vår enkät under veckan som gick. Drygt 500 personer deltog i enkäten och många av er bidrog också med konstruktiv kritik för att hjälpa Ålands Nyheter att bli bättre.

Hurdana läsare har Ålands Nyheter? Bland åldersgrupperna är det väldigt jämnt fördelat och den enda gruppen som är lite större än de andra är de mellan 36 och 43 år, som utgör 20% av läsarna. Gruppen 13 till 20 år är mindre än de andra, endast 6,2%. Även grupperna 60 till 67 samt 68+ är mindre än de andra, vilket säkert delvis har att göra med att den äldre delen av befolkningen inte använder internet i samma utsträckning som resten.

 

Åldern hos svarande

Könsfördelningen bland Ålands Nyheters läsare är väldigt skev. Hela fyra av fem läsare är karlar. Kanske man kunde kalla Ålands Nyheter en herrtidning vid det här laget. Eller så har damerna viktigare saker för sig än att svara på enkäter. Bland de kvinnliga läsarna har en stor majoritet angett nyheter om brott bland de mest intressanta. Ålands Nyheter har en rapportering som är betydligt mer ingående och informationsrik än andra medier i fråga om brottslighet – som ofta har kvinnor som offer.

 

Kön hos svarande

Bland läsarnas bostadsorter fanns inga större överraskningar. Nio av tio bor på Åland. Vi får titt som tätt massiva besökarantal från Finland och Sverige när någon artikel väcker särskilt stor uppmärksamhet utanför Åland, men dessa besökare läser oftast inte mer än just de artiklarna och är antagligen inte intresserade av att delta i någon läsarenkät. Det fanns också några läsare som bor på mer avlägsna orter, såsom Nya Zeeland och Kökar.

 

Var bor Ålands Nyheters läsare?

Drygt hälften av de som svarade läser Ålands Nyheter varje vecka, en femtedel varje dag och en fjärdedel mer sällan. Vi publicerar artiklar i betydligt mindre mängd än andra medier, så för många läsare räcker det med något besök i veckan. Å andra sidan publicerar vi inte exakt samma artikel gång på gång såsom andra åländska medier har tagit för vana att göra för att dryga ut sina spalter. Inte heller köper vi in artiklar från nyhetsbyråer för att fylla upp utrymme, såsom andra åländska medier gör.

 

Hur ofta läser du Ålands Nyheter?

De flesta som svarade läser vissa artiklar de finner intressanta, medan resten läser de flesta artiklarna. Ingen överraskning i den statistiken.

 

De föredragna nyhetskällorna bland våra läsare visar att traditionell media har fått ge vika för modern media. Sex av tio läser nyheter på sociala medier som Facebook och i internettidningar. Fyra av tio ser på TV-nyheter eller läser dagstidningar. Knappt var tredje lyssnar på radio och endast var femte går till de mest traditionella nyhetskällorna; skvallergobbar och skvallerkäringar.

 

Varifrån får du dina nyheter?

En tredjedel av våra läsare prenumererar på en eller flera dagstidningar och en fjärdedel prenumererar på en eller flera internettidningar.

Drygt en tredjedel av våra läsare hittade oss via Facebook. Detta har helt och hållet skett via människor som delat våra artiklar där, då Ålands Nyheter fortfarande inte har någon närvaro på sociala medier eller publicerar artiklar där. Drygt hälften hörde om Ålands Nyheter via rekommendationer från vänner och bekanta eller via ryktesvägen.

 

Hur hittade du Ålands Nyheter?

Brott är utan tvekan det ämne som intresserar våra läsare mest, över 80% har angett brott som ett av ämnen som intresserar mest. Därefter kommer korruption, invandring och politik. Strax under hälften av läsarna är väldigt intresserade av ekonomi eller bidragsbetalningar. Bland läsarnas egna förslag till intressanta nyheter fanns bland annat kulur och nöje, militären, serier och katter, samt sport och ”allt utom sport”.

Minst intressant med stor marginal för våra läsare är amerikanske presidenten Donald Trump. Drygt 60% angav Trump som det nyhetsämne som intresserar dem minst. Miljö och utrikes väcker inte heller något särskilt intresse bland våra läsare.

Vilka nyheter intresserar dig mest?

 

Vilka nyheter intresserar dig minst?

 

De flesta som deltog i enkäten hade inga partisympatier eller ville inte uppge dem. Bland de som uppgett sitt parti är Åländsk Demokrati det populäraste partiet, följt av Obunden Samling och Centern.

Ännu färre ville uppge några sympatier med finska partier, men bland de finska partierna var Svenska Folkpartiet populärast och Sannfinländarna hälften så populära.

 

Sympatiserar du med något åländskt parti?

 

Sympatiserar du med något finskt parti?

 

Ålands Nyheter har fått mycket fint beröm av läsarna i enkäten. Jag tänker nöja mig med att säga ett stort tack!

Ni läsare har också gett kritik. Bland annat är det många som inte gillar de vassa formuleringarna eller ”provocerande uttrycken” i många artiklar, samt att nyheterna skulle vara ”lite väl vinklade”. Det tål att tänkas på. Samtidigt ger många beröm för en rak och ärlig rapportering. Ärlig rapportering kan ofta framstå som vinklad, speciellt då det nordiska medielandskapet har haft ett väldigt ensidigt perspektiv i nyhetsrapporteringen under många decennier. 

Värt att tänka på är att Ålands Nyheter alltid har avstått från att vilseleda sina läsare genom att smyga in ord som ”kontroversiell”, ”omstridd”, ”i blåsväder” och dylikt för att försöka misstänkliggöra människor. Något traditionell media gör varje dag, trots att deras läsare ser igenom. 

Ålands Nyheter avstår också från att kalla människor för ”extremister”, ”ytterhöger”, ”yttervänster”, ”PK”, ”populister” och liknande nedsättande omdömen. Visst finns det människor som dessa beskrivningar verkligen stämmer in på, men några sådana hittar vi inte på Åland ännu.

Vi har fått kritik av läsarna (och också beröm) för att vi går hårt åt vänstern på Åland i vår rapportering. I och med att Ålands regering utgörs av ett vänsterblock och likaså majoriteten i Mariehamns stadsfullmäktige är det naturligt att dessa granskas mer. De har makten och tar besluten i åländsk politik. Oppositionen har inte gjort särskilt stort väsen av sig under nuvarande mandatperiod, förutom misstroendeomröstningarna och debatten om kommunreformer. Får Åland en annan regering kommer den att granskas lika skoningslöst som nuvarande av Ålands Nyheter.

Många läsare har klagat över att sidan inte fungerar bra på Android-telefoner. Det glädjer mig att berätta att dessa problem äntligen har åtgärdats under helgen. Dessutom har vår internetleverantör fått bukt med sina problem som gjorde att sidan ibland var svår att nå. Vi har också optimerat bland annat laddningen av bilder för att sidan ska ladda snabbare, justerat typografin för mobiltelefoner, samt infört ordförslag i vår utmärkta sökfunktion. Ytterligare förbättringar är på kommande, bland annat ska artiklarna anpassas för utskrift.

Ålands Nyheter har ofta kritiserats för att artiklarna saknar källor, trots att vi regelbundet uppger källor och länkar till källor i våra artiklar. Något som andra medier inte gör. För att göra källorna extra synliga för våra läsare kommer vi att introducera en liten ruta med hänvisningar till källdokument i artiklarna. Jag vill uppmana alla som misstror Ålands Nyheters rapportering att själva läsa källmaterialet och dra sina egna slutsatser. Och kontakta gärna redaktionen ifall ni hittar felaktigheter, så blir de rättade.

Vissa läsare anser att rapporteringen från Finland tar för mycket plats. Även om finska nyheter kanske inte är så intressanta för alla ålänningar så är Åland fortfarande en del av Finland och deras sak är vår sak. Trots att det finns nästan 300 000 människor med svenska som modersmål i landet brister den svenskspråkiga pressen i Finland ofta i sin rapportering.

Sedan november utreder polisen i Uleåborg omfattande våldtäkter av barn som utländska män organiserat under en lång period. Detta har varit den största skandalen och mest uppmärksammade nyheten i Finland på många års tid och landets president, statsminister samt hela den övriga ministerkåren har fördömt händelserna i väldigt starka ordalag.

Övrig åländsk media gjorde allt för att se åt andra hållet och dölja dessa nyheter från befolkningen, trots att de nog brukar rapportera ett och annat från Finland. Den som tror att det kan hända i Finland, men inte på Åland lever inte i verkligheten. Jag tänker stå fast vid beslutet att Ålands Nyheter också täcker händelser i Finland.

Annan kritik som riktats mot Ålands Nyheter är det obönhörliga tjatandet om skattebetalarnas pengar. Det kan tyckas onödigt, men fyller funktionen att skilja på vilka bidrag politiker delar ut från budgeten och vilka som delas ut från PAF-vinster, som är pengar som inte kommit från skattebetalarna. Även användandet av dialektala ord får kritik av vissa. Enligt vår publicistiska linje ska vi arbeta för att bevara Ålands språk och kultur. Dialektorden kommer inte att försvinna.

Tack alla ni som tog er tid att svara i enkäten!

Carl Kiviö