Svenska bluffkonsulter får €17 000 av utbildningsbyrån för att ordna kurser i digital marknadsföring

Bluffkonsulterna på StigFram AB får ytterligare €17 000 av de åländska skattebetalarnas pengar genom att bidrag kanaliseras till dem via föreningen Ålands Näringsliv. Beslutet togs nyligen av byråchef Elisabeth Storfors på landskapsregeringen utbildningsbyrå.

Ålands Nyheter kunde ifjol avslöja omfattande korruption och fusk inom Ålands Näringsliv – som använt stora summor från ett EU-bidrag som var avsett för att skapa 50 arbetsplatser på Åland till att istället berika individer inom sin egen ledning, samt kanaliserat nästan €200 000 till StigFram.

Bolaget StigFrams verksamhet går ut på att sälja så kallad DiSC-analys – ett tvättäkta bondfångeri, där lättlurade individer får lära sig att deras personliga egenskaper beror på att de hör till en av fyra ”personlighetsfärger”. Ålands Näringsliv redovisade också förfalskade arbeta timmar till landskapsregeringen för att öka på EU-bidraget. Något som avslöjades av Ålands Nyheter och som näringsavdelningens byråchef Susanne Strand försökte sopa under mattan som en ”felräkning”.

I det nya projektet ska StigFram få €700 plus moms per elev som de ska ge en 7 dagars kurs i digital marknadsföring. Totalt ska 20 arbetslösa personer på Åland delta i kursen.

Bilden är ett grupparbete för en ”kickoff” med StigFram