Kategorier
Nyheter

Sveriges rykte försämras i Norden – sämst bland finländare enligt enkät

En enkät-undersökning från Svenska Institutet (SI) visar att Sveriges anseende hos sina nordiska grannar är på väg nedåt. Runt 40% av tillfrågade finländare, danskar, islänningar och norrmän svarade att deras uppfattning om Sverige blivit mindre fördelaktig under det senaste året, medan endast 3-6% har fått en positivare bild av landet.

Orsaken till det dalande ryktet uppges av de tillfrågade vara på grund av det svenska hanterandet av viruset Covid-19, som många anser vara bristfällig eller felaktig. Nordbor anser att svenskarna misslyckats med att skydda sina medborgare och särskilt svaga grupper. Också invandring och kriminalitet lyfts som orsaker till det försämrade ryktet.

– För att spetsa till det kunde man säga att framtidslandet Sverige inte längre är en utopi vi hatar att älska, utan en dystopi vi älskar att hata. Vad har hänt?, skriver Johan Strang i ett förord till rapporten.

Danskarna anger mer än andra att de fått en sämre syn på Sverige på grund av invandringen och brottsligheten, men liknande svar ges från alla länder. Svenskarna anses vara ovilliga att erkänna sina misstag och styra upp sin politik.

De få som angett att de fått en bättre syn på Sverige angav enligt SI ofta inga särskilda skäl, annat än saker som ”Sverige är bra”, eller att man gillar sin svenska kollega. En del prisar den svenska hanteringen av Covid-19 och att svenskarna prioriterat ett öppet samhälle och individens frihet. I huvudsak är det yngre som fått en förändrad uppfattning av Sverige, oavsett om den förändrats till det bättre eller sämre.

 

Sverige har fortfarande ett bra anseende bland grannarna

Trots att ryktet naggats i kanterna anses Sverige fortfarande vara ett ”bra” eller ”mycket bra” land av majoriteterna i alla nordiska länder. Inte ens 10% av de tillfrågade hade en ”dålig” eller ”mycket dålig” uppfattning av Sverige. Finländarna är det folk som i störst utsträckning är neutrala till Sverige, medan norrmännen älskar sina grannar.

I europeiska länder utanför Norden är Sveriges rykte bättre än i Norden, och ofta är det uppemot hälften av de tillfrågade som ser Sverige som ”mycket bra”. I Ukraina har fyra av fem tillfrågade en positiv syn på Sverige.

 

Attityden till Sverige, källa: Svenska Institutet

 

I Norden är det fortsatt i huvudsak unga och kvinnor som ser positivt på Sverige. Rapportförfattarna konstaterar att ju mer en person känner till Sverige, desto sämre bild har hon av landet. De största Sverige-skeptikerna är män med högersympatier.

Knappt två av tre nordbor skulle vilja åka till Sverige för att turista och många av de tillfrågade associerade landet med turism. Svensk natur lockar – och i synnerhet danskarna, som uppskattar de stora vidderna, skidåkning och skärgården. För finländarna är det att åka färja, äta gott, kungahuset och storstäder som lockar.

En fjärdedel av finländare anser att Sverige är ett osäkert land att bo i eller besöka. Tre av fyra finländare har redan besökt Sverige för semester eller jobb. Var tredje tar del av svensk kultur och var tredje har vänner eller släkt i Sverige.

 

Vill inte plugga eller bo i Sverige

Finländarna är också väldigt intresserade av att göra affärer med sina svenska kollegor och de flesta anser att Sverige är ett attraktivt eller mycket attraktivt land för handel.

Att studera eller arbeta och bo i Sverige lockar däremot inte särskilt. Bara en tredjedel av finländarna anser det vara attraktivt och ännu färre bland norrmän och danskar.

 

Förändringar i attityden till Sverige, källa: Svenska Institutet

 

Ord som finländare associerar med Sverige är ”modern”, ”öppen”, ”liberal”, ”traditionell” och ”stabil”. I allmänhet anser man att svenskarna är vänliga, öppensinnade och avslappnade – men också politiskt korrekta och arroganta. En stor majoritet av Finländarna ville se mer samarbete med Sverige.

Svenska Institutet avslutar sin rapport med att konstatera att andra nordbor ser på Sverige med samma ögon de ser på sina egna länder och att det verkar som att de andra nordiska folken mest är avundsjuka på svenskarna:

– Sverige bedöms inte osannolikt utifrån en annan måttstock än i många andra länder. Snarare kan det finnas en konkurrenssituation mellan länderna om vem som är mest framstående.