Kategorier
Nyheter

Tak byggs för att hindra utflyttning från Vargskär

Tjänsteman Leif Franzell på landskapets Näringsavdelning beviljade igår ett förskott på knappt €40 000 av skattebetalarnas pengar till Vargskärs byalag för att bekosta en takomläggning på Vargskärsgården. Utbetalningen utgör 80% utav ett stöd på €50 000.

I bidragsansökan står det att syftet med Vargskärsgårdens nya tak är att ”motverka utflyttning, likväl som att locka till inflyttning.” Totalt är €83 000 budgeterat för takbygget.

Tjänstemannabeslut 15.3.2018