Taxiföretag i Mariehamn beviljades stöd från LRs krispaket

Taxi

Näringsavdelningen beviljade en lånegaranti på totalt €16 000, motsvarande 80% av ett lån på €20 000 till företaget Guns Taxi i Mariehamn. Lånegarantin är en del av det stödpaket som landskapsregeringen tog fram för att utnyttja åländska företagares ekonomiska trångmål, för att gynna bankerna i den ekonomiska kris som orsakats av oro för det kinesiska viruset Covid-19.

Ifall ett krisdrabbat företag som beviljats stödet lyckas återhämta sig kommer bankirerna att kunna suga ut räntor när lånet återbetalas. Ifall företaget istället går omkull kommer landskapsregeringen att tvinga de åländska skattebetalarna att betala bankirerna.

Temabild