Kategorier
Nyheter

Tjugo åländska föreningar ska korruptionsgranskas

Vikarierande byråchef på Finansavdelningen Tiina Robertsson beslöt att landskapsregeringen ska anlita revisionsbolaget Price Waterhouse Coopers för att granska 20 åländska föreningar som får PAF-bidrag. Revisorerna ska göra en djupgranskning för att i huvudsak utreda hur bidragspengarna hanteras och ge det sk ”fördelningsrådet” bättre underlag för sina beslut om hur bidragspengarna delas ut.

Vikarierande byråchef på Finansavdelningen Tiina Robertsson beslöt att landskapsregeringen ska anlita revisionsbolaget Price Waterhouse Coopers för att granska 20 åländska föreningar som får PAF-bidrag. Revisorerna ska göra en djupgranskning för att i huvudsak utreda hur bidragspengarna hanteras och ge det sk ”fördelningsrådet” bättre underlag för sina beslut om hur bidragspengarna delas ut.

I början av året kunde Ålands Nyheter avslöja hur flera föreningar som erhållit stora summor i PAF-bidrag för välgörande ändamål istället kanaliserat bidragspengarna till den socialdemokratiske politikern Mia Hanström och andra privatpersoner. 

Arbetarnas Bildningsförbund och Skärgårdsungdomars Intresseorganisation är två föreningar som drivs av Hanström och nu ska granskas. Totalt 7 av de 20 föreningarna som ska granskas leds av olika politiker från Socialdemokraterna, Centerpartiet, Ålands Framtid, samt Hållbart Initiativ.

Revisorerna leds av Fanny Johansson och tar €136 i timmen för jobbet. Granskningen av de 20 föreningarna beräknas ta 170 timmar, till en total kostnad av drygt €23 000. Senaste gången en liknande granskning genomfördes var för ett decennium sedan.

Landskapsregeringen vill att revisorerna tar reda på följande saker från varje enskild förening:

Verksamhet

 • Har föreningens verksamhet genomförts så som angetts i ansökan och i vilken grad har målen nåtts?
 • Granskning av verksamheten i förhållande till gällande lagstiftning
 • Bedrivs momspliktig verksamhet, om i vilken omfattning?
 • Sköter föreningen uppgifter som hör till lagstadgad verksamhet?
 • Förändring av medlemsantal och aktiviteter under en 5 års period, hur arbetar föreningen med att behålla och rekrytera medlemmar, andel aktiva/understödjande medlemmar
 • Hur stor del av frivilligarbetet genomförs av styrelsen?
 • Har föreningen samarbetat med andra för att uppnå sina mål?

Ekonomi

 • Frivilliginsatsernas andel kontra de betalda insatsernas andel av verksamheten, har dessa förändrats?
 • Vilka uppgifter, delar av verksamheten, finansieras med penningautomatmedel (PAF-bidrag)?
 • Uppbärs medlemsavgift, om vilket belopp, hur stor del av finansieringen av verksamheten utgör medlemsavgifterna?
 • Hur har antalet tjänster utvecklats hos de föreningar som har anställda?
 • Är lönesättningen rimlig, hur stor andel utgör de av totala kostnaderna?
 • Är de administrativa kostnaderna rimliga i förhållande till verksamhetens omfattning?
 • Får styrelsen ersättning för sitt arbete, har styrelsen betalda uppdrag i föreningen, finns det personer som har betalda uppdrag av flera föreningar?
 • Hur prioriteras verksamheten om mindre medel tilldelas än vad som ansökts?
 • Hur påverkar eventuella fonderade medel, finns det beslut om användandet?

Policydokument

 • Vilka policydokument och handlingsplaner finns?
 • Fyller stadgarna villkoren om allmännytta och öppenhet?
 • Finns drog-, jämställdhets- och hållbarhetspolicy och hur beaktas dessa?

 

Detta är föreningarna som ska granskas, samt deras nyckelpersoner:

Teaterföreningen i Mariehamn
Teaterchef Ulf Weman (Socialdemokraterna)

Teater Alandica
Styrelseordförande Robert Liewendahl (tidigare Frisinnad Samverkan)

Sällskapet BelCanto
Ordförande Sanna Boman

Arbetarnas Bildningsförbund
Ordförande Ing-Mari Heikfolk
Verksamhetsledare Mia Hanström (S)

Finlands Röda kors, Ålands distrikt
Verksamhetsledare Tomas Urvas

Föreningen Vårt hjärta
Ordförande Kitty Andersson
Verksamhetsledare Maria Svensson (S)

Rädda barnen på Åland
Styrelseordförande Johanna Lang

Föreningen Vård i livet
Verksamhetsledare Raili Hake

Ålands Natur och miljö
Ordförande Simon Holmström (Hållbart Initiativ, tjänstledig)

Ålands Fågelskyddsförening
Ordförande Johan Ekholm

Ålands djurskyddsförening
Ordförande Carita Facius

Ålands idrott
Förbundsordförande Edgar Vickström
Sportchef Jenna Gestranius ( tf Lena Eriksson) 

Skärgårdsungdomars Intresseorganisation
Ordförande Sonja Pettersson
Verksamhetsledare Mia Hanström (S)

Ung resurs
Ordförande Peter Strandvik

Ålands Sjöräddningssällskap
Ordförande Lennart Joelsson
Verksamhetsledare Dag Lindholm

Föreningen Norden på Åland
Ordförande Maiken Poulsen Englund (ÅF)

Ålands Hästsportsförening
Ordförande Mathias Sandberg (C)
Verksamhetsledare Roger Johansson

Ålands 4H distrikt
Ordförande Carolina Larsson
Verksamhetsledare Jaana Ojanen

De utvecklingsstördas väl på Åland
Ordförande Mikael Holm
Verksamhetsledare Susan Enberg

Folkhälsan på Åland
VD Niclas Forsström

Hövagntriptyken: Hieronymus Bosch ca 1500