Kategorier
Nyheter

Tonåringar ska förbjudas från att få gifta sig

Finlands regering och justitieminister Antti Häkkänen (Saml) föreslår att det inte längre ska vara möjligt för personer under 18 att få specialdispens för att gifta sig. Idag kan personer så unga som 14 ansöka om att få ingå äktenskap, men enligt justitieministeriet beviljas dispens sällan för personer under 17 och då endast på grund av graviditet. Mellan ett dussin och trettio personer ansöker om dispens för att gifta sig per år och  9 av 10 som fått dispens har varit flickor. Ytterst få personer under 16 har fått dispens i modern tid.

– Skyddet av barn ska förbättras på alla möjliga sätt. Det finska samhället ska avstå från möjligheten för minderåriga att ingå äktenskap. Det ligger i barnets intressen att han eller hon först efter att ha blivit myndig kan ingå äktenskap av sin egen vilja. Genom att slopa dispensförfarandet ger vi också internationellt en tydlig signal om att vi inte accepterar minderårigas äktenskap, säger Häkkänen.

I så gott som alla europeiska länder kan personer i åldrarna 16-17 år ansöka om dispens för äktenskap, men en del länder såsom Sverige, Tyskland, Norge och Danmark har nyligen satt åldern till 18 år utan undantag.