Kategorier
Nyheter

Turismföretag får €50 000 i corona-stöd

Sandösunds Resort är senast ut bland de företag som beviljas landskapsregeringens krisstöd för Covid-19. Stödet ges i form av en borgensförbindelse på €40 000 för att täcka ett banklån på €50 000 som företaget tvingats ta för sina akuta likviditetsproblem. Bolaget har också att vänta ett rent penningbidrag om €10 000 vid ett senare tillfälle.

Temabild, foto: Mac DeStroir