Kategorier
Nyheter

Två män döms för pedofila brott i Hammarland

Två män döms för pedofila övergrepp på ett 13-årigt barn i Hammarland. Den ena mannen hade filmat när den andre utnyttjade en flicka sexuellt i en stuga. De spred sedan filmen via chat-programmet Facebook messenger.

Enligt åklagaren hade Jonathan Finnerman haft samlag med ett 13-årigt barn sommaren 2018 i Hammarland. Finnerman hade själv varit 19 år vid tillfället. Åklagaren ansåg att brottet som helhet var grovt, dels på grund av flickans låga ålder, den stora åldersskillnaden och att Finnerman kränkt hennes sexuella självbestämmanderätt.

DOKUMENT

Ålands tingsrätt R 20/207

Jerry Mäklin stod åtalad för att ha spelat in på film när Finnerman begick sexuella övergrepp på barnet och sedan spridit filmen till andra personer.

Finnerman bestred alla anklagelser. Han hävdade att han trott att flickan var 16 och att han fick reda på hennes egentliga ålder först efter att filmen började spridas. Han nekade till att de haft samlag eller att han gjort något mot hennes vilja.

Flickans mamma var kallad att vittna och berättade att hon fått veta att hennes barn börjat röra sig i sällskap med Finnerman och Mäklin. Hon konfronterade männen vid ett tillfälle och pratade om åldersskillnaden och särskilt om hennes barns ringa ålder. Också vid ett annat tillfälle hade hon påtalat flickans ålder för männen. Mäklins film började efter händelsen spridas bland ungdomar på Åland.

 

Många motstridiga utsagor

Flickan själv lämnade mycket motstridiga uppgifter i inledande polisförhör och i rätten. Hon menade att hon till en början varit pressad av de svarande och andra ungdomar att skydda dem genom att ljuga i förhör. Men sedan berättade hon i rätten att hon också ljugit åt andra hållet om att hon skulle ha blivit tvingad till sex.

”Som orsak till att hon berättat annorlunda har målsäganden förklarat att hon och X på förhand kommit överens om att försöka hålla svaranden Mäklin bortom alla brottsmisstankar. Målsäganden har velat göra de övriga inblandade, det vill säga svarandena samt X, till lags.”

Också de kallade vittnena lämnade motstridiga och föränderliga historier, jämfört med vad de sagt i polisförhör.

”Vittnet har nu berättat att parterna inte haft sex. Ingen har i något skede tvingat målsäganden att vara med i sällskapet. Enligt vittnet så har det som händer på filmen inget med sex att göra. Han har andra vänner som varit nakna ihop utan att de haft sex. Parterna har heller inte haft sex hemma hos vittnet.”

På grund av de många motstridiga berättelserna, samt flickans motvilja att tala klarspråk om huruvida hon blivit tvingad till sex eller alls haft sex med de anklagade, hade tingsrätten i huvudsak att gå på vad som syntes i filmen.

Johnathan Finnerman, född 1999, döms till 8 månaders villkorligt fängelse och 50 timmars samhällstjänst för sexuellt utnyttjande av barn. Han ska betala flickan €1200 i skadestånd.

Jerry Mäklin, född 2000, döms till €360 i böter för spridning av barnpornografi. Han ska betala flickan €600 i skadestånd. Domen har inte vunnit laga kraft.