Tveksamt om gränsöppning till Sverige

Läget ser bekymmersamt ut för de som vill ta emot gäster från Sverige i sommar, efter att statsminister Sanna Marin (S) uttalat sig inför dagens regeringsöverläggning.

– Det är klart att alla vill återgå till normalläge men epidemiläget är fortfarande så pass dåligt i Sverige att vi inte kan lätta på gränsrestriktionerna mellan våra länder. Vi får se över saken igen om läget förbättras, men ännu har det inte gjort det.

De nuvarande restriktionerna i nöjesresande till Finland är i kraft till och med 14 juli och förbjuder all turism till Finland, förutom från Norge, Danmark, Island och de baltiska länderna. Gränserna till grannländerna Sverige och Ryssland är däremot stängda. Minister Marin öppnar för att öppna gränsen för andra länder också, beroende på hur stor smittan är.

Eftersom undantagstillståndet är över i Finland kan det hända att regeringen inte på egen hand kan besluta om alla restriktioner, utan måste behandla frågan också i riksdag.