Kategorier
Nyheter

Unga åländska kvinnor mår allt sämre

Andelen unga åländska kvinnor som mår dåligt eller lider av psykisk ohälsa har ökat ordentligt på en väldigt kort tid. Detta visar Ålands Folkhälsorapport 2019, som publicerades av Ålands Statistik- och utredningsbyrå idag.

Rapporten är den första sedan 2015 och visar oroande trender hos de åländska ungdomarna. Sedan 2013 har andelen flickor i årskurs 1 och 2 i Ålands lyceum som skattar sitt hälsotillstånd som medelmåttigt eller dåligt ökat från 20% till 40%, det vill säga nästan varannan flicka. Bland pojkarna på lyceet är istället trenden minskande, från 20% år 2011 till under 15% idag.

Flickorna i yrkesskolorna mår ännu sämre, med över 45% som uppger sitt hälsotillstånd som medelmåttigt eller dåligt. Andelen har varit ungefär samma under 10 års tid, med en liten nedgång 2011. Också bland pojkarna på yrkesskolan skattar mer än 25% sitt hälsotillstånd som medelmåttigt eller dåligt. Andelen har varit på samma nivå i 10 år.

I åldrarna 25-64 år har en stor ökning skett sedan det förra decenniet i antalet kvinnor som fått sjukdagpenning på grund av psykisk ohälsa. Från 3% till 5%. Bland män i samma åldrar har utvecklingen också varit ökande. Yngre kvinnor och män får sjukdagpenning i betydligt mindre utsträckning, då de i större grad studerar och inte blir av med studiestödet i fall av sjukfrånvaro.

Foto: Sniper Zeta