Kategorier
Nyheter

Utrensningarna i Finlands domstolar inleds i januari 2020

Justitieministeriet inleder nu arbetet med att reformera Finlands rättsväsende i grunden, genom tillsättandet av Domstolsverket. Syftet är att den nya myndigheten ska tillsätta nämndemännen i landets tingsrätter, istället som i dagsläget, där de politiska partierna i kommunfullmäktige tillsätter nämndemännen.

Domstolsverket inleder sitt arbete nästa år och kommer att lyda under justitieministeriets förvaltning, men ledas av en direktion bestående av en domare från högsta domstolen, en domare från högsta förvaltningsdomstolen, en hovrättsdomare, en tingsrättsdomare, en domare från förvaltningsdomstolarna och en domare från specialdomstolarna samt en ledamot från domstolarnas övriga anställda och en specialist inom offentlig förvaltning.

Finska eller åländska ministrar, riksdagsledamöter, lagtingsledamöter och kommunpolitiker är förbjudna från att vara medlemmar i Domstolsverkets direktion. Landets domstolar ombeds inkomma till Justitieministeriet med sina kandidater för direktionen, en man och en kvinna för varje post.

Justitieminister Antti Häkkänen, foto: Lauri Heikkinen / statsrådets kansli

– För närvarande är det politiker som väljer en del av domarna vid kommunfullmäktiges sammanträde. Det behöver byggas en ännu starkare mur mellan rättsväsendet och politiken genom att valet av nämndemännen, det vill säga lekmannadomarna, flyttas bort från kommunfullmäktige, sade avgående justitieminister Antti Häkkänen (Saml) tidigare i ett tal inför Finlands advokatförbund.

Ålands tingsrätt har i dagsläget ett fyrtiotal nämndemän till sitt förfogande, som utnämnts av de politiska partierna. Endast en tiondel av dessa är yngre än 40 år. Enligt minister Häkkänen kan de nuvarande nämndemännen ersättas när deras mandatperiod är över.