Vägnätsbyrån gör dykinspektioner för €23 000

Byråchef Lennart Nord på landskapets Vägnätsbyrå beslöt att begära in anbud från firman Bro och Stålkontroll
AB för dykinspektioner av totalt 11 så kallade ”konstbyggnader”, vilket som namnet inte antyder innebär broar, bryggor, hamnar och färjfästen.

Totalt budgeterar Nord €23 000 för projektet.

Foto: Ålands Nyheter