Kategorier
Nyheter

Var fjärde brottsmisstänkt på Åland har utländskt medborgarskap

Vart fjärde brott mot strafflagen inom Åland har en utländsk misstänkt. Detta visar polisens siffror från 2019. Detta är en minskning från de senaste åren. Under 2018 var nästan var tredje brottsmisstänkt på Åland utländsk medborgare och både 2015 och 2016 var mer än var tredje brottsmisstänkt på Åland utlänning.

Utlänningars andel i brottsligheten är tre gånger högre på Åland än det nationella genomsnittet på 11%.

Totalt misstänktes knappt 1600 brott mot strafflagen på Åland ifjol, varav 400 hade en misstänkt med utländskt medborgarskap. Utav utlänningarna kommer nästan alla från Europa.

 

Rumäner misstänks för färre brott

Ålands Nyheter rapporterade ifjol om den explosivt ökande brottsligheten bland rumäner i den åländska brottsstatistiken. Denna brottslighet minskade med en tredjedel under 2019 till 82 misstänkta, vilket fortfarande är en hög nivå jämfört med före 2015. I stort sett alla rumäner som misstänktes för brott på Åland ifjol bor också i landet. Stöldbrott, misshandel och brott mot rättskipning och myndigheter var de vanligaste misstankarna som riktades mot rumäner.

Svenskar är fortfarande de utlänningar som misstänks för flest brott på Åland, beroende i huvudsak på att de utgör en stor del av befolkningen och besökare. Utav totalt 197 brott som svenskar misstänktes för ifjol var 114 utförda av svenskar bofasta i Finland och 83 av svenska besökare. De flesta misstankarna mot svenskar gällde trafikbrott och totalt misstänktes de för 77 trafikbrott, inklusive en del grova trafikbrott och rattfyllerier.

 

Åland besöktes ifjol av brottslingar från 17 olika länder

 

Inga svenska sexualbrottslingar på Åland

Den andra stora brottskategorin bland svenska misstänkta var narkotikabrott. Totalt misstänktes svenskar för 50 narkotikabrott på Åland, varav det i 36 fall endast rörde sig om eget bruk.

Svenskar misstänktes i över 40 fall av egendomsbrott, såsom stöld och skadegörelse. Inte en enda svensk misstänktes för något sexualbrott på Åland ifjol.

Efter svenskar och rumäner fanns flest utländska brottsmisstänkta bland letter, som misstänktes för totalt 33 brott. Bland litauer misstänktes 15 brott.

I fjol hade polisen också haft 25 brott med misstänkta som har vägrat uppge sitt medborgarskap. Detta är långt fler än tidigare år.

Utlänningar på besök misstänktes för totalt 155 brott ifjol. De kom från Sverige, Rumänien, Irland, Norge, Frankrike, Ukraina, Gambia, Pakistan, Serbien, Filippinerna, Syrien, Marocko, Polen, Ryssland, Estland, Lettland och Litauen. Dessutom misstänktes finländare som bor utomlands för kring 40 brott under sina besök till Åland.

 

Polisen misstänkte utlänningar bofasta i landet för 250 brott ifjol

 

Utlänningar som är bofasta i landet misstänktes för 250 brott på Åland ifjol. De kom från Sverige, Rumänien, Bosnien, Danmark, Serbien, Filippinerna, Ryssland, Chile, Spanien, Tyskland, Thailand, Syrien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Storbritannien, Irak och Iran.

För sexualbrott mot barn, inklusive barnvåldtäkter, misstänktes sju finländare, en marockan och en person med okänt medborgarskap.

För våldtäkter misstänktes tre finländare, en gambier, en marockan och en irakier.