Våra största nyheter från 2018

Under 2018 har Ålands Nyheter växt kraftigt i besöksantal, tack vare vår uppriktiga och tillförlitliga rapportering. Nyhetsbevakningen har under året utökats till att inkludera hela Finland och i december månad har Ålands Nyheter haft knappt 67 000 enskilda besökare. Nedan följer våra största och mest uppmärksammade nyheter från året. Utan tvekan är det nyheter som berör invandring och associerad brottslighet som väcker störst intresse bland allmänheten, trots att Ålands Nyheter publicerar rätt få artiklar i kategorierna jämfört med allmänna nyheter och näringslivsnyheter.

1. Finland fängslar illegala invandrare från och med januari 2019

Denna nyhet uppmärksammades stort på sociala medier i Sverige, bland annat av oppositionspartiet Sverigedemokraterna, som berömde Finlands regerings beslut. Ålands Nyheters artikel har delats drygt 19 000 gånger på Facebook.

2. Marockanske terroristen hånskrattade i rätten

Ålands Nyheters sammanfattning av rättegången mot den marockanske fiendesoldaten Abderrahman Bouanane väckte stort intresse i norden. De många delningarna på Facebook har av okänd orsak nollställts.

3. Utomnordiska män grovt överrepresenterade i våldtäkter på Åland

Vår ingående undersökning av åtal och rättegångar i Ålands tingsrätt visade att invandrares sexualbrott är ett allvarligt problem i landskapet. Artikeln fick uppmärksamhet i Finland, Sverige, Norge och övriga Europa. Även för denna artikel har delningarna senare nollställts.

4. Fiendesoldater gruppvåldtog finsk flicka i Seinäjoki

Nyheten om domen för ett avskyvärt brott bojkottades av annan svenskspråkig media och Ålands Nyheter var som vanligt den enda nyhetskanalen som vågade rapportera om fiendens härjningar i landet. Artikeln har delats över 5000 gånger på sociala medier.

5. Professor i hållbar utveckling vill se finländarna dö ut och inte föda fler barn

Universitetsprofessorns uppseendeväckande ståndpunkter skapade stort intresse hos befolkningen, som i allmänhet fördömde hennes uttalanden. Artikeln har delats över 6000 gånger på sociala medier.

6. Finland satsar miljoner på förortspoliser för att undvika samma öde som Sverige

Finlands regering använder Sverige som avskräckande exempel i sina officiella uttalanden och satsar pengar i budgeten för att hindra fiendesoldater från att ockupera stadsdelar, såsom i grannlandet. Artikeln har delats över 3000 gånger på sociala medier.

7. Irakier halshögg finsk kvinna i centrala Björneborg

Nyheten om det brutala dådet delades över 2000 gånger på sociala medier.

8. Finskor offer för 80% av asylinvandrares sexbrott

Var tredje dag blir någon flicka i Finland offer för asylinvandrares sexbrott och i de flesta fall rör det sig om våldtäkt. Hälften av offren är barn under 18 år. Den brutala invandringspolitik som bedrivs mot Finska flickor kartlades i våras av Polisyrkeshögskolan och Migrationsverket.

9. Efter två år på Åland: Kvotflyktingar vill ha moské, finska pass

Flyktingarbetaren Gun Lindman intervjuade nyanlända kvotflyktingar på Åland i en studie. Bland annat ville de ha en moské för männen att be i och att landskapsregeringen ska lära ålänningarna islam. Artikeln delades över 2000 gånger på sociala medier.

10. Justitieministern slår tillbaka mot kraven: ”Inget utrymme i Finland för sharialag”

Efter att akademiker i landets universitet krävt att Finland ska införa sharialag och godkänna barnäktenskap och könsstympning röt justitieminister Antti Häkkänen (Saml) ifrån. Ministerns uttalande bojkottades av samtliga svenskspråkiga i landet förutom Ålands Nyheter. Artikeln delades över 2000 gånger på sociala medier.

 

Målning: Ilja Repin 1880-1891