Kategorier
Nyheter

Varnar för att Finland kan bli som Sverige om 10 år

Inrikesminister Kai Mykkänen (Saml) har reagerat på den senaste tidens bilbränder som drabbat svenska förorter och stadsdelar som till stor del befinner sig under ockupation av utländska styrkor. Till finska Yle säger Mykkänen att Finland måste sätta in fler polisresurser i landets förorter för att hindra en liknande våldsam utveckling som i grannlandet. Förebyggande polisarbete ska enligt ministern förhindra vad han kallar ”sociala problem” som leder till gängvåld.

– Till exempel har de byggarbetare som ska bygga en ny polisstation i Rinkeby, nära Stockholm, mött extra utmaningar eftersom byggplatsen blivit attackerad många gånger – senast för en vecka sedan, berättar Mykkänen.

– Poliser kan inte gå på vissa gator utan extra skydd, fortsätter ministern.

 

Vänsterpolitiker skyller bilbränderna på ”extremhögern”
Den persiske ledamoten i Sveriges riksdag Daniel Riazat (V) har redan skyllt attackerna”extremhögern” och menar att dessa är ett organiserat försök att påverka opinionen strax före valet. Den socialdemokratiska tidningen Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg är inne på samma spår och har skrivit ”Nästan som om syftet var att påverka valet” om attackerna. Centerpartiets rättspolitiske talesperson Johan Hedin har även han uttalat sig säkert om att bilbränderna anlagts av ”mörkerkrafter” som vill påverka valet.

 

Tre invandrare gripna för bilbränderna
Polisen i Sverige har å sin sida förnekat att det skulle röra sig om någon högerkonspiration, och säger att attackerna utförts av känt kriminella ungdomar bosatta i områdena. Även åklagare Mats Ihlbom har i Aftonbladet tillbakavisat vänsterpolitikernas konspirationsteorier.

– Jag avfärdar det helt och hållet. Det finns ingenting i vår utredning som tyder på politiska motiv.

För närvarande har polisen gripit en turk och två irakier misstänkta för bilbränderna.

 

Lyfter Kråkkärret som bra exempel
Mykkänen nämner Kråkkärret, förort till Åbo, som en plats där ett liknande folkutbyte skett som i de Svenska förorterna, men där säkerhetssituationen fortfarande är god.

– Befolkningen i Kråkkärret har hastigt förändrats, nu har mer än hälften av invånarna ett utländskt modersmål, liksom 60 procent av de 1200 eleverna i Kråkkärrets skola.

Ministern vill att de ska bli enklare för olika myndigheter att utbyta information sinsemellan, även ifall det kan inkräkta på människors privatliv.

– Vi måste få kniven ur handen på den unga mannen före han skär sönder bildäck eller gör något ännu värre.

 

Förortspoliser enligt svensk modell
Sverige har redan sedan en tid tillbaka infört den modell som Mykkänen förespråka, men Mykkänen säger att han ändå tror att förslaget kan fungera i Finland.

– Resurser måste riktas till de städer och förorter som riskerar att bli som i Sverige. Om det betyder att det kommer att ta polisen två månader istället för två veckor att utreda en bilstöld, så må det så vara.

 

Ett nittiotal kriminella gäng aktiva i Finland
Till Svenska Yle säger ministern samt Centralkriminalpolisen att det finns ett nittiotal kriminella gäng i Finland:

– Det är till stor del internationella motorcykelgäng som sysslar framför allt med droghandel, och den handeln ökar.

– Det finns en risk att vi har en liknande situation i Finland som i Sverige om tio år.

Som en första åtgärd vill Mykkänen direkt sätta in 20 nya poliser i olika finska förorter. Regeringen ska nu behandla ministerns förslag inför den nya budgeten.