Kategorier
Nyheter

Vi har kartlagt sexförbrytare på Åland

Anmälningarna om sexuella övergrepp mot barn på Åland har ökat de senaste åren och mellan 2009 och 2019 har totalt 21 män dömts för sexuellt utnyttjande av barn, grovt sexuellt utnyttjande av barn eller försök till dessa brott, medan 7 män och en kvinna friats i tingsrätten efter att ha anklagats för dessa brott.

Enligt Statistikcentralen har totalt 57 flickor och kvinnor samt en ung man blivit offer för våldtäktsbrott på Åland de senaste 10 åren. Bland dessa ingår också offer som blivit utsatta ombord på färjor. Alla offer har varit äldre än 10 år, 7 har varit i åldrarna 10-14 och lika många 15-17. Det äldsta offret har varit 60-64 år gammal. Våldtäktsbrott inkluderar våldtäkt, försök till våldtäkt, tvingande till samlag och försök till tvingande till samlag. Polisen har under perioden lagt ner 9 utredningar om våldtäkt där man kunnat konstatera att inget brott har begåtts. Totalt har 60 våldtäkter anmälts till åklagare av polisen under de senaste 10 åren.

 

Sexbrott mot barn leder oftare till straff

Lika många barn har blivit offer för sexuellt utnyttjande, 58 under de senaste 10 åren, varav 8 varit pojkar. De flesta offer har varit i åldern 10-14. Trenden har varit ökande de senaste tre åren och 2018 utsattes 11 barn för sexuellt utnyttjande. Polisen har under samma period lagt ner 15 utredningar där man kunnat konstatera att inget brott har begåtts. Totalt har 49 fall av sexuellt utnyttjande av barn gått vidare till åklagare de senaste 10 åren.

Diagram över anmälda sexbrott mot barn
Anmälningarna för sexuellt utnyttjande av barn har ökat

De övriga sexualbrotten är inte lika ofta förekommande på Åland, eller anmäls mer sällan. Under de 10 senaste åren har 4 män och 34 flickor och kvinnor utsatts för brott som sexuellt antastande, sexuellt utnyttjande, tvingande till sexuella handlingar och lockande av barn i sexuella syften.

 

Få anmälningar leder till dom

Även om en stor mängd våldtäkter och sexbrott mot barn har utretts av polisen och lämnats över till åklagare är det väldigt få fall som leder till en fällande dom. Ålands Nyheter har gått igenom alla domar för de senaste 10 åren i åtal för sexuellt utnyttjande av barn och våldtäkter. Totalt har 16 män dömts för våldtäkt, varav 12 dömdes för våldtäkter som skett på land. Ytterligare 11 friades i tingsrätten.

En våldtäktsman på Åland kan förvänta sig 11 månaders villkorligt fängelse. Det hårdaste straffet som dömts ut de senaste 10 åren har varit 2 års ovillkorligt fängelse, det lindrigaste straffet har varit inget straff för olika män som varit otillräkneliga eller i avsaknad av förståndets bruk. Den genomsnittlige gärningsmannen är 37 år gammal. Hälften av de dömda våldtäktsmännen är ålänningar och hälften har sitt ursprung utanför Åland. De är inte nödvändigtvis bosatta på Åland. Två av tre våldtäkter begås i Mariehamn.

 

Diagram över straff för våldtäkt
Utdömda straff för våldtäkt, räknat i månader. Både villkorliga och ovillkorliga straff ingår i diagrammet.

 

Sexuellt utnyttjande av barn ger liknande straff som våldtäkt

En förbrytare som sexuellt utnyttjar ett barn på Åland kan förvänta sig ett års villkorligt fängelse. Det hårdaste straffet som dömts ut de senaste 10 åren är fyra års ovillkorligt fängelse, det lindrigaste straffet har varit inget straff för en omyndig förbrytare och böter för en annan omyndig förbrytare. Den genomsnittlige gärningsmannen är 31 år gammal. I de domar där brottsoffrets ålder framkommer kan man konstatera att de yngre förbrytarna i åldrarna 16-25 har begått sina övergrepp på flickor i åldrarna 11-14. I de mest avskyvärda fallen, där små barn blivit utsatta, har gärningsmännen varit 50 år eller äldre.

 

Diagram över straff för sexuellt utnyttjande av barn
Utdömda straff för sexuellt utnyttjande av barn, räknat i månader. Både villkorliga och ovillkorliga straff ingår i diagrammet.

Två tredjedelar av de dömda är ålänningar och resten har sitt ursprung utanför Åland. Mer än två tredjedelar av sexbrotten mot barn begås i Mariehamn.

Ålands Nyheter har gjort en sammanställning av alla rättsfall de senaste 10 åren. Åldrarna som anges är gärningsmannens ålder när brottet skedde.

 

R 16/47

Åländsk man, 50 år gammal

Våldtog en sovande flicka eller kvinna i Mariehamn.

Straff: Villkorligt fängelse i 1 år

 

R 15/181

Finsk man, 45 år gammal

Våldtog en sovande flicka eller kvinna i Mariehamn, som på grund av mediciner sov djupare än normalt. Han fortsatte våldtäkten trots att hon vaknat och försökte värna sig. Våldtog samma människa igen senare samma natt.

Straff: 2 års fängelse

 

R 15/165

Rumänsk man, 24 år gammal

Dömdes för våldtäkt och tvingande till sexuell handling i Mariehamn.

Straff: Villkorligt fängelse i 1 år och 6 månader

 

R 13/223

Åländsk man, 34 år gammal

Våldtog en sovande flicka eller kvinna i Sund.

Straff: Villkorligt fängelse i 1 år och 3 månader

 

R 13/199

Åländsk man, 55 år gammal

Försökte tvinga en nattarbetare på vårdhemmet där han bodde till samlag genom att försöka slita in henne i sitt rum och sagt att han ska ha samlag med henne. Kvinnan lyckades slita sig och fly.

Straff: Inget straff på grund av otillräknelighet

 

R 12/245

Thailändsk man, 27 år gammal

Våldtog en flicka eller kvinna som var för full för att försvara sig i ett rum på Hotell Savoy i Mariehamn.

Straff: Villkorligt fängelse i 8 månader

 

R 12/110

Svensk man, 42 år gammal

Trängde sig in på en toalett på Vikingamarknaden i Saltvik och försökte våldta en kvinna som använde toaletten. Hon lyckades försvara sig med slag och sparkar.

Straff: Villkorligt fängelse i 10 månader

 

R 10/404

Finlandssvensk man, 25 år gammal

Dömdes för försök till våldtäkt i avsaknad av förståndets bruk.

Straff: Lämnades ostraffad

 

R 10/184

Åländsk man, 26 år gammal

Dömdes för tvingande till sexuell handling efter att han anföll en flicka eller kvinna på Strandgatan i Mariehamn, öppnat hennes byxor samt försökt tvinga henne till samlag.

Straff: Villkorligt fängelse i 4 månader och 20 dagar

 

R 10/146

Estnisk man, 27 år gammal

Dömdes för sexuellt utnyttjande av barn.

Straff: Villkorligt fängelse i 1 år och 7 månader

 

R 09/45

Finsk man, 52 år gammal

Dömdes för våldtäkt i Mariehamn.

Straff: Villkorligt fängelse i 1 år och 1 månad

 

R 08/161

Åländsk man, 28 år gammal

Dömdes för sexuellt utnyttjande i Mariehamn.

Straff: Villkorligt fängelse i 1 år och 2 månader

 

R 07/172

Åländsk man, 43 år gammal

Dömdes för försök till våldtäkt, misshandel samt några småbrott.

Straff: 1 år och 2 månaders fängelse

 

R 17/107

Turkisk man, 37 år gammal

Dömdes för en brutal våldtäkt, misshandel och mordhot med kniv. Hovrätten beskrev senare Ålands tingsrätts straff som ”exceptionellt lindrigt”.

Straff: Villkorligt fängelse i 1 år och 4 månader

 

R18/243

Baltisk yngling, 16 år gammal

Använde sociala medier för att försöka få barn att träffa honom för att ha sex och för att försöka få barn att skicka nakenbilder till honom. Använde programmet SnapChat för att kunna spåra två barns position på en åker, dit han åkte och hotade dem med en kniv.

Straff: €360 i böter

 

R 17/258

Nordisk man, 24 år gammal

Tvingade med våld till sig en kyss från en 15-årig flicka vid Övernäs skola. Han hade tidigare kontaktat henne på sociala medier för att fråga om hennes ålder och sexuella erfarenheter.

Straff: Villkorligt fängelse i 4 månader

 

R17/191

Nordisk man, 21 år gammal

Dömdes för sexuellt utnyttjande av barn. Åtalet är hemligstämplat.

Straff: Villkorligt fängelse i 4 månader

 

R17/189

Åländsk man, 19 år gammal

Dömdes för grovt sexuellt utnyttjande av barn, samt försök till sexuellt utnyttjande av barn.

Straff: Villkorligt fängelse i 1 år och 2 månader. 

 

R 16/295

Åländsk man, 18 år gammal

Dömdes för att under 8 månaders tid ha utnyttjat ett barn sexuellt. Domen är hemligstämplad.

Straff: Villkorligt fängelse i 5 månader, ingen övervakning.

 

R 16/248

Rumänsk man, 39 år gammal

Dömdes för sexuellt utnyttjande av barn efter att ha antastat en 14-årig flicka på Strandgatan genom att kyssa henne på munnen och greppa hennes bröst.

Straff: Villkorligt fängelse i 4 månader

 

R 16/140

Åländsk yngling, 16 år gammal

Dömdes för sexuellt utnyttjande av barn efter att han hade samlag med en 13 år gammal flicka.

Straff: Tingsrätten avstod från att ge straff.

 

R 15/146

Åländsk man, 69 år gammal

Dömdes för sexuellt utnyttjande av barn. Domen är sekretessbelagd.

Straff: Villkorligt fängelse i 6 månader

 

R 14/335

Åländsk man, 50 år gammal

Utsatte sin frus barn för grovt sexuellt utnyttjande från det att barnet var 5 år till 14 år gammalt.

Straff: 2 år och 6 månaders fängelse

 

R 14/331

Åländsk man, 37 år gammal

Dömdes för att under flera månaders tid ha utsatt ett barn för sexuellt utnyttjande och grovt sexuellt utnyttjande. Alla detaljer är hemligstämplade.

Straff: 1 år och 7 månaders villkorligt fängelse

 

R 14/253

Jugoslavisk man, 19 år gammal

Dömdes för alkoholbrott och sexuellt utnyttjande av barn efter att ha köpt öl på Shell Select och drinkar på Pub Ettan till en 13-årig flicka och därefter förmått henne att tillfredsställa honom i en källarlokal på Torggatan. Senare hade han haft flera samlag med henne i en lägenhet på Ålandsvägen. Han dömdes även för olaga hot och frihetsberövande.

Straff: Villkorligt fängelse i 10 månader

 

R 14/102

Finsk man, 25 år gammal

Dömdes för sexuellt utnyttjande och sexuellt utnyttjande av barn efter att ha utnyttjat en 14-årig flicka som var berusad och sov.

Straff: Villkorligt fängelse i 9 månader

 

R 14/4

Rumänsk man, 22 år gammal

Dömdes för sexuellt utnyttjande av barn för att ha tafsat sin sambos minderåriga dotter på brösten under ett halvårs tid.

Straff: Villkorligt fängelse i 6 månader

 

R 11/169

Kurdisk man, 18 år gammal

Åtalades för våldtäkt, men dömdes för det alternativa åtalet sexuellt utnyttjande av barn.

Straff: Villkorligt fängelse i 6 månader

 

R 13/406

Åländsk man, 46 år gammal

Dömdes för grovt sexuellt utnyttjande av barn under tre års tid. Alla detaljer är hemligstämplade.

Straff: Villkorligt fängelse i 1 år och 7 månader.

 

R 12/278

Åländsk man, 21 år gammal

Dömdes för sexuellt utnyttjande av barn. Alla detaljer är hemligstämplade. Ett åtal för köp av sexuella tjänster av ung person förkastades såsom preskriberat.

Straff: Villkorligt fängelse i 7 månader

 

R 10/414

Nordisk man, 25 år gammal

Dömdes för sexuellt utnyttjande av barn efter att ha haft samlag med en 14-årig flicka i en lägenhet på Varvsvägen vid 3 tillfällen under en vecka.

Straff: Villkorligt fängelse i 8 månader

 

R 10/152

Åländsk man, 53 år gammal

Dömdes för grovt sexuellt utnyttjande av barn efter att ha begått övergrepp på sin sambos 4-åriga dotter upprepade gånger.

Straff: 1 år och 8 månaders fängelse

 

R 10/37

Åländsk man, 25 år gammal

Dömdes för sexuellt utnyttjande av barn. Alla detaljer är hemligstämplade.

Straff: Villkorligt fängelse i 11 månader

 

R 10/42

Åländsk man, 42 år gammal

Dömdes för två fall av grovt sexuellt utnyttjande av barn, som pågått i ca 3 års tid. Dömdes för två fall av spridning av barnpornografisk bild. En tysk kvinna stod medåtalad.

Straff: 4 års fängelse

 

R 09/539

Åländsk man, 53 år gammal

Dömdes för grovt sexuellt utnyttjande av barn, efter att under en längre period begått övergrepp på en 7-årig flicka i sin bostad.

Straff: 1 år och 10 månaders fängelse.

 

R 09/231

Åländsk man, 48 år gammal

Dömdes för grovt sexuellt utnyttjande av barn, efter flera samlag och andra övergrepp mot sin sambos 15-åriga dotter.

Straff: 2 år och 10 månaders fängelse.